Carian :

12 JamadilAwal 1436 H | 3 Mac 2015 M


         Daftar Masuk
Daftar Masuk
Daftar Sekarang
Masalah Daftar Masuk

         Bersama
YB Menteri
Yang Berhormat Pengiran Dato Seri Setia Dr. Haji Mohammad bin Pengiran Haji Abdul Rahman
YM Timbalan Menteri
Yang Mulia Pengiran Dato Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar
YM Setiausaha Tetap
Yang Mulia Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yussof
YM Setiausaha Tetap
Yang Mulia Awang Haji Mohammad 'Abdoh bin Dato Seri Setia Haji Abd Salam
YM Timbalan Setiausaha Tetap
Yang Mulia Awang Haji Harun bin Haji Junid

         Jabatan-Jabatan




         Aplikasi
Waktu Sembahyang

12 JamadilAwal 1436 H
3 Mac 2015 M

Peringatan : Waktu-waktu sembahyang bagi Daerah Tutong ditambah 1 minit dan Daerah Belait ditambah 3 minit
Jadual Waktu Sembahyang
Petikan Al-Quran & Hadith

Nama-nama yang elok dan buruk
Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dari Abu Wuhaib Al-Tasymi Al-Shahabi radhiallahu 'anhu dia berkata bahawa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, maksudnya: "Berilah nama (anak kamu) dengan nama-nama nabi. Nama yang paling disukai Allah Taala ialah Abdullah dan Abdul Rahman, dan nama yang paling benar ialah Harith (yang rajin bekerja) dan Hammam (yang bercita-cita tinggi), dan nama yang paling buruk ialah Harb (peperangan) dan Murrah (pahit)".
Doa-doa Pilihan
Salawat
Kalendar Islam, Penukaran tarikh Masehi ke Hijrah/Hijrah ke Masehi & Fadhilat bulan-bulan Islam
Multimedia Islam
Forum Islam

         KUPU SB





         Projek E-Kerajaan



         Pautan Facebook


        Arkib Berita


  Cetak