Carian :

11 JamadilAwal 1436 H | 2 Mac 2015 M


         Daftar Masuk
Daftar Masuk
Daftar Sekarang
Masalah Daftar Masuk

         Bersama
YB Menteri
Yang Berhormat Pengiran Dato Seri Setia Dr. Haji Mohammad bin Pengiran Haji Abdul Rahman
YM Timbalan Menteri
Yang Mulia Pengiran Dato Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar
YM Setiausaha Tetap
Yang Mulia Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yussof
YM Setiausaha Tetap
Yang Mulia Awang Haji Mohammad 'Abdoh bin Dato Seri Setia Haji Abd Salam
YM Timbalan Setiausaha Tetap
Yang Mulia Awang Haji Harun bin Haji Junid

         Jabatan-Jabatan
         Aplikasi
Waktu Sembahyang

11 JamadilAwal 1436 H
2 Mac 2015 M

Peringatan : Waktu-waktu sembahyang bagi Daerah Tutong ditambah 1 minit dan Daerah Belait ditambah 3 minit
Jadual Waktu Sembahyang
Petikan Al-Quran & Hadith

Hak anak
Diriwayatkan oleh Imam al-Bazzar, daripada Abu Hurairah radhiallahu 'anhu bahawa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya: "Sesungguhnya di antara hak anak ke atas bapa ialah mengelokkan namanya dan mengelokkan adabnya".
Doa-doa Pilihan
Salawat
Kalendar Islam, Penukaran tarikh Masehi ke Hijrah/Hijrah ke Masehi & Fadhilat bulan-bulan Islam
Multimedia Islam
Forum Islam

         KUPU SB

         Projek E-Kerajaan         Pautan Facebook


        Jabatan Majlis Ugama Islam
UNIT WAKAF DAN BAITULMAL

Unit ini adalah membantu Setiausaha Majlis mengenai urusan-urusan yang berkaitan dengan perkara-perkara berikut:

  • Kutipan dan harta Baitulmal yang diserahkan.
  • Harta yang tidak habis diwarisi (tanah)
  • Harta yang diwakafkan (tanah, bangunan dan sebagainya)
  • Hubungan dengan Badan Tanmiah.
  • Bantuan-Bantuan daripada harta baitulmal.
  • Projek pembinaan rumah-rumah fakir miskin.
  • Pengurusan Cek dan Resit-Resit bagi Kumpulan Wang Pentadbiran Am.
  • Pengurusan Buku Tunai Kumpulan Wang Pentadbiran Am.
  • Urusan Tanah-Tanah Baitulmal.
  • Lain-lain tugas yang diarahkan oleh Setiausaha Majlis Ugama Islam.