Carian :

9 JamadilAkhir 1436 H | 30 Mac 2015 M


         Daftar Masuk
Daftar Masuk
Daftar Sekarang
Masalah Daftar Masuk

         Bersama
YB Menteri
Yang Berhormat Pengiran Dato Seri Setia Dr. Haji Mohammad bin Pengiran Haji Abdul Rahman
YM Timbalan Menteri
Yang Mulia Pengiran Dato Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar
YM Setiausaha Tetap
Yang Mulia Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yussof
YM Setiausaha Tetap
Yang Mulia Awang Haji Mohammad 'Abdoh bin Dato Seri Setia Haji Abd Salam
YM Timbalan Setiausaha Tetap
Yang Mulia Awang Haji Harun bin Haji Junid

         Jabatan-Jabatan
         Aplikasi
Waktu Sembahyang

9 JamadilAkhir 1436 H
30 Mac 2015 M

Peringatan : Waktu-waktu sembahyang bagi Daerah Tutong ditambah 1 minit dan Daerah Belait ditambah 3 minit
Jadual Waktu Sembahyang
Petikan Al-Quran & Hadith

Balasan ketidakadilan dalam berpoligami
Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiallahu 'anhu katanya: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesiapa yang mempunyai dua orang isteri, dia cenderung kepada salah seorang daripadanya tidak kepada isteri yang satu itu, maka apabila datang hari kiamat badannya akan senget sebelah". (Hadis riwayat Imam Abu Daud)
Doa-doa Pilihan
Salawat
Kalendar Islam, Penukaran tarikh Masehi ke Hijrah/Hijrah ke Masehi & Fadhilat bulan-bulan Islam
Multimedia Islam
Forum Islam

         KUPU SB

         Projek E-Kerajaan         Pautan Facebook


        Jabatan Majlis Ugama Islam
UNIT KUTIPAN DAN AGIHAN ZAKAT
 • Bertugas mengutip dan menerima zakat fitrah dan zakat harta.
 • Menerima permohonan untuk mendapatkan bahagian daripada kumpulan wang zakat.
 • Membuat penyiasatan dan tindakan yang bersesuaian seperti melawat dan temuduga kepada pemohon-pemohon.
 • Menghantar kumpulan wang kutipan zakat ke bank dan Jabatan Perbendaharaan.
 • Menyediakan urusan agihan zakat harta dan zakat fitrah kepada asnaf-asnaf.
 • Menjadi Urusetia kepada Jawatankuasa berikut:
  • Jawatankuasa Meneliti Permohonan-Permohonan Dari Asnaf-Asnaf Zakat.
  • Jawatankuasa Mengeluarkan Wang Zakat.
 • Melaksanakan keputusan-keputusan Jawatankuasa Mengeluarkan Wang Zakat.
 • Melaksanakan keputusan-keputusan mesyuarat Majlis Ugama Islam yang berhubung dengan kumpulan wang zakat.
 • Menyediakan Penyata Kunci Kira-Kira Kutipan dan Agihan Kumpulan Wang Zakat.
 • Menyediakan senarai nama perkara-perkara berikut :
  • Senarai nama-nama amil dan kawasan.
  • Senarai Fakir Miskin
  • Senarai Muallaf.
 • Mendapatkan maklumat dan kerjasama dari agensi kerajaan dan swasta yang berkaitan dengan permohonan dan dalam memeduli hal kebajikan orang Islam.
  Pengendalian Urusan Kumpulan Wang Zakat dengan Bank, Jabatan Perbendaharaan dan Jabatan Audit.

OBJEKTIF

 • Berusaha melahirkan kesedaran dikalangan masyarakat Islam mengenai kewajipan mengeluarkan zakat.
 • Melaksanakan usaha bagi meningkatkan kutipan zakat dikalangan masyarakat Islam.
 • Mempelbagaikan bentuk agihan zakat melalui skim-skim tertentu.
 • Membantu mustahiqqin zakat memperbaiki kehidupan mereka melalui skim agihan yang berkesan dan teratur.
 • Memberi maklumat dan kesedaran kepada masyarakat Islam tentang golongan yang berhak menerima zakat