:

   B.Melayu | English | ﺏﺮﻋ  
10 JamadilAkhir 1436 H | 31 Mac 2015 M


         

         

         
         

10 JamadilAkhir 1436 H
31 Mac 2015 MGURU BERWAWASAN PENJANA MODAL INSAN & ROKOK MEMUDARATKAN KESIHATAN

Wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah,

MARILAH kita meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah Subhanahu Wataala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan dengan melakukan segala suruhanNya dan meninggalkan segala laranganNya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertaqwa dan beriman serta selamat di dunia dan selamat di akhirat.

Muslimin yang dirahmati Allah,

Sesungguhnya kecemerlangan hidup seseorang di dunia ini tidak terlepas dari sokongan, dokongan, sumbangan dan pengorbanan berbagai pihak tidak kiralah samada diri sendiri, rakan-rakan, termasuklah juga guru-guru.

Kita akui bahawa guru memainkan peranan penting dalam membimbing dan mendidik kita ke arah kesempurnaan dan kecemerlangan hidup di dunia dan di akhirat. Oleh itu sudah sewajarlah pada setiap tahun di negara ini kita meraikan guru-guru dengan majlis sambutan hari guru bagi menghargai dan mengenang jasa mereka yang telah mendidik anak bangsa menjadi insan berguna.

Sememangnya guru adalah insan mulia yang diibaratkan seperti khazanah ilmu yang memiliki ilmu pengetahuan dan bertanggungjawab untuk mendidik, menterbit dan menyampaikan ilmu tersebut kepada masyarakat. Sabda Rasullullah Sallallahu Alaihi Wasalam dalam sebuah hadis:

"Dari Anas bin Malik ia berkata, telah bersabda Nabi  Sallallahu Alaihi Wasalam: Sesungguhnya perumpamaan orang-orang yang berilmu pengetahuan di muka bumi ini seperti bintang-bintang di langit yang menjadi petunjuk dan menerangi di dalam kegelapan samada di daratan mahupun di lautan, apabila ia terbenam atau hilang dikhuatiri akan hilang arah tujuan" (Riwayat Imam Ahmad)

Ahli jemaah yang dirahmati Allah,

Hari guru pada tahun ini disambut dengan tema "Guru Berwawasan Penjana Modal Insan". Sesungguhnya guru-guru memainkan peranan yang sangat penting dalam melahirkan insan cemerlang yang memiliki wawasan bukan setakat mencapai kebaikan dan keharmonian dalam kehidupan di dunia, bahkan juga untuk mencapai kenikmatan di akhirat yang merupakan kehidupan yang kekal abadi.

Kini, perkembangan pendidikan terus berkembang, seiring dengan perkembangan dunia dan teknologinya. Perkembangan ini buka hanya mencabar peradaban bangsa bahkan dalam konteks dunia pendidikan, ia juga mencabar kewibawaan dan kredibiliti setiap guru. Guru yang statik, kaku, beku dan tidak peka kepada kehendak perubahan zam dan masa, akan terus ketinggalan dalam membina modal insan yang hendak dicapai. Oleh itu, dalam menuju wawasan negara 2035 guru perlulah sentiasa memiliki dan mengawasi ilmu dalam pelbagai bidang, memiliki kemahiran yang relevan yang melangkaui pengetahuan dan kemahiran anak didikannya serta kekal dengan jati diri yang terpuji dan berakhlak mulia.

"Guru Berwawasan Penjana Modal Insan" menjelaskan bahawa tugas guru bukan hanya menyampaikan ilmu pengetahuan sahaja tetapi juga mendidik dan membangun anak bangsa supaya menjadi insan berilmu, berkeyakinan, mempunyai akhlak serta moral yang tinggi lagi terpuji, beretika, berbudi pekerti, bersopan santun, berdisiplin, dinamik, inovatif, kreatif, sihat, bersemangat patriotik, adil, progresif, cekal dan berdaya saing. Guru juga perlu memiliki personaliti unggul, berkerjasama dan berpandangan jauh dalam menentukan hala tuju negara pada masa hadapan.

Pada masa ini, sumber utama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi bukan sahaja berasaskan sumber asli tetapi juga ekonomi berasaskan pengetahuan. Ilmu, kretiviti, teknologi dan inovasi telah menjadi sumber baru kepada pertumbuhan ekonomi global, ekonomi berasaskan pengetahuan dapat direalisasikan melalui modal insan. Modal insan itu perlu dilengkapi dengan ilmu pengetahuan yang jitu, nilai moral yang tinggi serta memiliki kemahiran-kemahiran yang boleh dimanfaatkan, dinamik dan sentiasa kekal relevan dalam pertumbuhan ekonomi yang berubah-ubah. Dalam hubungan itu, guru dalam asas utama sebagai penjanakan insan berkualiti dalam berkrekter.

Guru yang mempunyai wawasan akan sentiasa peka terhadap keupayaan pelajarnya, bermotivasi tinggi, berfikir secara kritikal dan terbuka, juga bertindak secara rasional, mampu mengimplikasi dan mengadaptasi pengetahuan dan kemahiran serta berupaya menjadi pemimpin yang berwibawa di setiap peringkat. Guru berwawasan adalah guru yang benar-benar memahami, menyedari dan menghayati nilai dan memiliki kekuatan jati diri sebagai rol modal yang lengkap kepada anak didikannya.

Guru yang berwawasan juga ialah yang memiliki psikologi, pengetahuan semasa, memiliki kemahiran dan pelbagai kebolehan, kreatif, bersedia mempelajari dan menguasai teknologi baru, menjadi contoh teladan dan memiliki emosi yang stabil, yang dapat membentuk syahsiah anak bangsa dan menjadi harapan negara untuk menjana modal insan yang baik. Kita berharap tema Hari Guru pada tahun ini, InsyaAllah akan dapat memberi dorongan dan motivasi kepada guru-guru untuk mencapai tahap guru yang berwawasan.

Ahli Jumaat yang dirahmati Allah,

Bila kita bercakap mengenai insan atau manusia ini, salah satu perkara penting bagi menjamin kesejahteraan hidup seseorang insan atau manusia itu ialah kesihatan. Kesihatan adalah nikmat anugerah Allah Subhanahu Wataala yang sangat berharga. Oleh itu kita hendaklah menjaga kesihatan dengan sebaik-baiknya. Kita bersyukur kerana kesedaran dan kepekaan orangramai untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat juga semakin meningkat. Namun dalam masa yang sama kesihatan orangramai tergugat disebabkan oleh asap rokok. Inilah antara perkara yang dititahkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Waddaulah Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena Hari Keputeraan Baginda yang ke-67 tahun dimana Baginda telah menyentuh perkara mengenai tabiat merokok dikalangan rakyat dan penduduk negara ini serta mahukan gejala itu ditangani dengan tegas.

Sebagaimana yang kita maklumi bahawa perbuatan merokok adalah membahayakan dan memudaratkan kesihatan. Kajian menunjukkan bahawa rokok mengandungi empat ribu unsur kimia antaranya ialah racun yang boleh membunuh dan lain-lain bahan yang boleh menyebabkan pelbagai jenis penyakit kronik yang boleh membawa maut. Rokok juga penyebab kepada pembaziran wang kerana membelanjakan kepada sesuatu yang tidak berfaedah dan berbahaya, firman Allah Subhanahu Wataala dalam surah Al-Baqarah ayat 195, tafsirnya:

"Dan belanjakanlah harta yang ada pada kamu pada jalan Allah dan janganlah kamu senghaja mencampakkan diri kamu dengan tangan kamu sendiri kedalam bahaya kebinasaan. Dan berbuat baiklah kamu kerana sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan."

Melihat kepada banyaknya keburukan merokok, maka berbagai langkah telah dibuat untuk memebrikan pengetahuan dan kesedaran kepada masyarakat terhadap bahaya rokok seperti pendidikan kesihatan melalui media massa dan media cetak antaranya melalui risalah, poster, suratkhabar, majalah dan sebagainya. Perkara ini juga sering dilaung-laungkan dan diperkatakan dalam forum, ceramah, khutbah dan sebagainya. Bahkan hukum haram merokok juga sudah lama difatwakan.

Di samping itu juga, pihak kerajaan telah menyediakan undang-undang dan peraturan larangan merokok disemua bangunan kerajaan, sekolah, masjid, pusat kesihatan, gedung perniagaan, tempat-tempat awam dan banyak lagi. Bahkan bukan setakat itu, mana-mana kenderaan atau jenis perkhidmatan awam seperti bas-bas awam dan teksi-teksi turut tidak dibenarkan merokok didalamnya. Apa yang mendukacitakan, masih terdapat orang yang merokok ditempat-tempat yang ditegah tanpa rasa beraslah dan segan. Peraturan tersebut hendaklah dipatuhi kerana tujuan peraturan tersebut adalah untuk kebaikan dan keselamatan semua orang, samada kepada diri sendiri, keluarga dan juga masyarakat sekeliling. Janganlah bersikap pentingkan diri sendiri kerana kemudaratan akibat asap rokok bukan sahaja berbahaya kepada diri sendiri bahkan juga kepada orang lain. Lebih menyedihkan lagi ialah seramai lima puluh peratus kaum bapa dinegara ini yang masih menjadi perokok didalam rumah. Mereka sebenarnya bertindak kejam terhadap diri dan juga keluarga.

Jika kita sayang kepada diri sendiri, sayang kepada anak dan isteri, sayang kepada keluarga, maka orang yang merokok hendaklah berusaha berhenti merokok. Tidak dinafikan pada peringkat awal mungkin terasa sukar namun dengan keazaman dan kesabaran, ditambah dengan sokongan dan dorongan dari keluarga dan masyarakat, adalah tidak mustahil orang yang merokok itu  boleh berjaya untuk berhenti merokok. Mereka hendaklah juga sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala semoga niat dan usaha mereka untuk berhenti merokok akan berjaya.

Disamping itu juga, kerjasama dari pelbagai pihak seperti agensi-agensi kerajaan, agensi penguatkuasaan, pemilik atau pengurus premis perdagangan juga sangat diharapkan bagi menjayakan lagi usaha untuk membebaskan negara kita ini dari asap rokok. Akhirnya sama-samalah kita berdoa semoga rakyat negara ini mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu Wataala dan diselamatkan dari semarang mara bahaya. Amin Yarrabal Alamin.

Surah Ar-Raad ayat 11, tafsirnya:

"Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri."


Masjid-Masjid Di Negara Brunei Darussalam
Kegiatan Institusi/Sekolah
Ceramah
Khutbah
Lawatan Rasmi
Anugerah Takmir Masjid
Anugerah Sekolah Ugama Tauladan

         

                  


        Khutbah
Adab dan Tatatertib Berdoa

11hb Rabiulakhir 1426

ADAB DAN TATATERTIB BERDOA

MARILAH kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wataala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan dengan melakukan segala suruhan-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa dan beriman serta selamat di dunia dan di akhirat.

Allah Subhanahu Wataala berfirman dalam Surah Al-Mu'min ayat 60 yang tafsirannya:

"Dan Tuhanmu berfirman: Berdoalah kamu kepada-Ku nescaya Aku perkenankan doa permohanan kamu."

Doa itu ialah ibadat dan doa itu juga adalah senjata orang mukmin. Allah Subhanahu Wataala memerintahkan hamba-hamba-Nya supaya berdoa dan memohon kepada-Nya. Di samping itu pula, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri berpesan supaya kita berdoa bersungguh-sungguh. Berdoa itu adalah merupakan pengakuan seseorang hamba terhadap kekuasaan Allah Subhanahu Wataala dan suatu tanda keyakinan bahawa tiada tempat meminta tolong melainkan kepada Allah Subhanahu Wataala.

Oleh kerana itu di dalam Islam setiap perbuatan yang diperintahkan kepada kita untuk melakukannya ada doa-doanya, apabila hendak masuk ke tandas pun ada doanya, begitu juga apabila hendak keluar daripadanya. Berdoa adalah salah satu daripada keperluan bagi mendapat kekuatan, keyakinan, harapan, keberkatan, keredaan dan perlindungan Allah Subhanahu Wataala dalam segala apa yang dilakukan. Orang yang tidak berdoa bererti menutup bagi dirinya berbagai-bagai kebaikan dan mendedahkan dirinya akan kemurkaan Allah Subhanahu Wataala.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud:

"Daripada Abu Hurairah Radiallahuanhu katanya: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Orang yang tidak meminta (berdoa) kepada Allah, Allah murka kepadanya."(Riwayat Al-Imam At-Tirmizi).

Merujuk kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan doa itu senjata orang mukmin, ini bermakna doa itu mempunyai kelebihan dan fadilat yang amat besar dan amat banyak, di mana melalui doa, keampunan dan rahmat akan diperolehi, manakala musibah dan kesusahan boleh terhindar kerana jika Allah Subhanahu Wataala menghendaki dan memperkenankan doa hamba-Nya, tidak ada satu pun yang dapat menghalang kerana Allah Subhanahu Wataala tidak akan mensia-siakan doa hamba-Nya yang penuh dengan keikhlasan. Ingatlah berdoa juga boleh menghindarkan sesuatu bala, walaupun bala itu sudah merupakan Qadak (ketentuan Allah Subhanahu Wataala).

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada menjelaskan dalam hadis Baginda yang bermaksud:

"Dari Sulaiman Radiallahuanhu katanya: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Tiada yang boleh menolak Qadak Allah kecuali doa dan tiada yang boleh menambah umur kecuali dengan berbuat amal kebajikan." (Riwayat Al-Imam At-Tirmizi).

Adalah menjadi adat dan kelaziman jika kita berkehendakkan sesuatu daripada seseorang, kita akan bersopan santun dan bertatatertib. Maka apatah lagi jika kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala tentulah lebih dari itu. Firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah Al-A'raaf ayat 55 yang tafsirannya:

"Berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendah diri dan dengan suara perlahan-lahan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas."

Oleh itu kita dituntut menjaga adab dan tatatertib berdoa agar doa itu dimakbulkan. Di antaranya ialah:

Pertama: Berwuduk dan memulakan serta mengakhiri doa dengan menyebut dan memuji-muji nama Allah Subhanahu Wataala serta memberi selawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Kedua: Berdoa mengadap kiblat dan mengangkat dua tangan dan menyapukan kedua tapak tangan ke muka setelah selesai berdoa.

Ketiga: Bersungguh-sungguh dalam berdoa dan merasa penuh yakin akan diperkenankan.

Keempat: Berdoa disertai dengan kerendahan hati, khusyuk dengan jiwa yang tulus ikhlas, merendahkan suara serta diiringi dengan perasaan takut akan azab Allah Subhanahu Wataala dan penuh harapan dengan limpah kurnia-Nya.

Kelima: Memastikan sumber rezeki seperti makanan, minuman dan pakaian adalah daripada yang halal.

Keenam: Apabila berdoa adalah afdal mengulang-ulang doa tiga kali dan tidak berputus asa serta jangan cepat menganggap doa tidak dimakbulkan.

Ketujuh: Janganlah berdoa dengan sesuatu yang tidak selayaknya seperti perkara yang tidak munasabah dan mustahil. Adalah lebih utama berdoa dengan doa-doa yang masyhur yang datang daripada Al-Quran, sunnah dan para sahabat.

Kelapan: Doa-doa tersebut juga hendaklah bersifat umum, menyeluruh dan padat. Doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ialah yang bermaksud:

"Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami daripada api Neraka."

Elok juga diketahui bahawa barang siapa yang berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wataala pada satu per tiga akhir waktu malam dan selepas menunaikan sembahyang fardu, Allah Subhanahu Wataala menjanjikan akan memakbulkan doa dan permintaannya. Ini jelas sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang bermaksud: "Dari Abi Hurairah Radiallahuanhu bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Tuhan kami Tabaraka Wataala turun tiap-tiap malam ke langit dunia ketika tinggal satu per tiga akhir waktu malam, Dia berfirman, barangsiapa yang berdoa kepada-Ku maka Aku akan mengabulkan baginya, barangsiapa meminta kepada-Ku maka Aku akan memberinya, barangsiapa memohon keampunan-Ku maka Aku mengampuninya."

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi yang maksudnya:

"Daripada Abi Umamah Radiallahuanha katanya: Telah ditanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: Bilakah masanya doa yang lebih didengar (dimakbulkan)? Nabi menjawab: Doa tatkala satu per tiga terakhir malam dan sesudah sembahyang fardu."

Sebenarnya terdapat banyak lagi waktu-waktu dan tempat jika kita berdoa pada-Nya, doa akan mudah dan cepat dimakbulkan, di antaranya ialah malam Jumaat dan hari Jumaat, waktu di antara azan dan iqamah, ketika khatib duduk di antara dua khutbah, ketika sujud di dalam sembahyang, bulan Ramadan, pada Malam Qadar, Hari Arafah dan ketika mendengarkan kokokan ayam kerana pada ketika itu ayam sedang melihat Malaikat dan kita mengharapkan agar Malaikat mengaminkan doa kita. Begitu juga ketika minum air zamzam, ketika membaca Al-Quran terutama apabila khatam. Mengikut para ulama bahawa berdoa di tempat-tempat yang mulia seperti di Masjidilharam, Masjid Nabawi dan Masjidilqsa adalah mustajab memandangkan keberkatan dan kemuliaannya, di samping rahmat Allah Subhanahu Wataala yang luas di masjid berkenaan.

Berdoa bukanlah hanya untuk diri sendiri sahaja, tetapi kita juga dituntut mendoakan orang lain terutamanya ibu bapa, anak-anak, ahli keluarga, saudara mara, Muslimin dan Muslimat sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Ibu bapa adalah orang yang paling utama didoakan oleh anak-anak sebagai membalas jasa kerana memelihara dan mendidik di waktu kecil. Sesungguhnya doa anak-anak kepada kedua ibu bapanya adalah besar manfaatnya, lebih-lebih lagi apabila keduanya telah meninggal dunia. Begitulah pula halnya dengan ibu bapa, digalakkan supaya mendoakan anak-anak mereka seperti mana Nabi Ibrahim Alaihissalam mendoakan anaknya sebagaimana firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah Ash-Shaaffat ayat 100 yang tafsirannya:

"Wahai Tuhanku! Kurniakanlah kepadaku anak yang tergolong dari orang-orang yang salih."

Hindarkanlah diri kita daripada berbuat zalim dan menganiaya orang lain, kerana doa orang yang dizalimi itu sangat mustajab, sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari maksudnya: "Dari Ibnu Abbas Radiallahuanhuma katanya: Telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: Dan takutlah engkau akan doa orang yang dizalimi, sesungguhnya doa orang yang dizalimi itu tidak ada di antaranya dan di antara Allah pendinding."

Sebagai orang Islam, marilah sama-sama kita memperbanyakkan doa, kerana doa itu menunjukkan kita taat dan ingat Allah Subhanahu Wataala. Ingat di setiap masa baik di kala senang mahupun susah, di kala kaya ataupun miskin. Percayalah janji Allah Subhanahu Wataala sebagaimana maksud firman-Nya:"Berdoalah kamu kepada- Ku nescaya Aku perkenankan doa permohonan kamu."

Firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah Al-Baqarah ayat 186 yang tafsirannya:

"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu mengenai-Ku maka beritahu kepada mereka: Sesungguhnya Aku (Allah) sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada-Ku. Maka hendaklah mereka menyahut seruan-Ku dengan mematuhi perintah-Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku supaya mereka menjadi baik serta betul."