:

   B.Melayu | English | ﺏﺮﻋ  
27 Zulkaedah 1435 H | 22 September 2014 M


         

         

         
         

27 Zulkaedah 1435 H
22 September 2014 MIsu Keganasan Rumahtangga

01hb Rejab 1429H

ISU KEGANASAN RUMAHTANGGA

Muslimin yang dirahmati Allah,

MARILAH kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah Subhanahu Wata'ala dengan melakukan segala suruhan-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertaqwa dan beriman serta selamat di dunia dan di akhirat.

Muslimin yang dirahmati Allah,

Perkahwinan adalah suatu ikatan yang akan membentuk sebuah keluarga yang akan melahirkan masyarakat. Baik keluarga maka baik pula masyarakat dan negara kerana itu agama Islam memberikan panduan tanggungjawab suami isteri yang terperinci bagi melayari kehidupan, yang jika dipraktikkan dan diamalkan setentunya akan melahirkan keluarga yang bahagia dan harmoni.

Kebahagiaan hidup berkeluarga hanya dapat dicapai jika suami dan isteri dapat melaksanakan tanggungjawab yang telah diamanahkan, suami sebagai ketua keluarga bertanggungjawab memimpin isteri dan orang-orang yang dibawah tanggungannya untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wata'ala, melaksanakan kewajipan ibadat dan memelihara dari perbuatan dosa. Suami berkewajipan memberikan nafkah yang secukupnya dengan kadar yang termampu olehnya seperti keperluan tempat tinggal, makan minum, pakaian dan kemudahan-kemudahan yang lain. Kewajipan isteri pula adalah mentaati suaminya serta berkhidmat dan memelihara kebajikan suami dan anak-anak. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maksudnya :

"Daripada Abdullah bin Omar berkata ia, aku telah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda : Seorang lelaki adalah pemimpin dalam urusan keluarganya dan dia akan diminta bertanggungjawab dalam kepimpinannya. Seorang isteri adalah pemimpin dalam mengurus rumahtangga suaminya dan dia akan diminta bertanggungjawab dalam kepimpinannya". (Riwayat Al-Imam Al-Bukhari)

Ahli Jumaat yang dirahmati Allah,

Ketahuilah bahawa keluarga yang tidak berasaskan dengan ajaran agama Islam boleh mengundang berbagai masalah. Mengabaikan tanggungjawab atau tidak mempraktikkannya dengan betul boleh menyebabkan timbulnya pelbagai konflik seperti tiada persefahaman, pengabaian, penderaan, pergaduhan dan akhirnya akan berlakunya keganasan rumahtangga. Keganasan rumahtangga ialah suatu perbuatan yang menganiayai mana-mana ahli keluarga dengan pelbagai cara, antaranya ialah seperti :

Pertama : Penderaan ekonomi atau kewangan seperti tidak memberikan nafkah kewangan, makanan, rawatan kesihatan atau keperluan asasi yang lain dan sebagainya.

Kedua : Keganasan saikologi dan emosi iaitu melakukan sesuatu dengan niat untuk memalukan, mengabaikan atau menjatuhkan maruah mana-mana ahli keluarga. Keganasan ini boleh menggugat keyakinan diri para mangsa dan menyebabkan mereka rasa rendah diri dan tidak selamat.

Ketiga : Keganasan fizikal iaitu melakukan tindakan yang boleh menyebabkan kecederaan kepada mereka seperti memukul, menampar atau mencederakan dengan sebarang benda atau senjata, meninggalkan mangsa di tempat yang merbahaya dan membiarkan mereka apabila sakit atau cedera.

Keempat : Penderaan seksual iaitu memaksa atau mengarahkan mereka untuk melakukan sesuatu perbuatan atau aktiviti yang tidak bermoral atau diluar tabi'e.

Kelima : Penderaan sosial iaitu dengan senghaja mengasingkan mereka dari mendapat sokongan luar serta menyekat mereka dari berjumpa dengan saudara mara mereka.

Menurut laporan yang diterima dari Jabatan Pembangunan Masyarakat dan juga jabatan-jabatan yang berkenaan bahawa isu keganasan rumahtangga di Negara Brunei Darussalam adalah semakin meningkat. Masalah ini memerlukan perhatian orang ramai dan merupakan salah satu isu sosial yang perlu ditangani dengan segera dan juga memerlukan sokongan semua pihak bagi mengatasi masalah tersebut. Dari kes-kes yang dilaporkan telah menunjukkan kadar kenaikan sebanyak 264 peratus iaitu dari tahun 2000 sejumlah 81 kes sehingga tahun 2007 sejumlah 214 kes, statistik kejadian keganasan rumahtangga pada tahun 2007, sebanyak 147 kes dari 214 yang dilaporkan adalah kes penderaan terhadap isteri dan 27 kes adalah penderaan terhadap kanak-kanak.

Menurut kajian, keganasan rumahtangga berlaku kerana dipengaruhi oleh beberapa faktor antaranya ialah kesan dari pengalaman dan pemerhatian yang dilalui sama ada melalui diri sendiri, keluarga, rakan-rakan, masyarakat dan keadaan persekitaran. Tidak juga dinafikan terdapat punca orang yang melakukan keganasan itu akibat tekanan yang dihadapi dan melepaskan tekanan atau perasaan kecewa, marah dan tidak puas hati terhadap isteri dan anak-anak atau kepada ahli-ahli keluarga yang lain.

Oleh kerana keganasan rumahtangga menjurus kepada masalah peribadi dan keluarga maka hal ini kebanyakkannya disembunyikan dari pengetahuan umum. Perkara ini disebabkan mereka yang terlibat terutama mangsa enggan melaporkannya kerana malu atau takut, merasakan kejadian tersebut adalah sesuatu yang peribadi di dalam keluarga.

Muslimin yang dirahmati Allah,

Sebenarnya semua pihak adalah berperanan dalam menangani isu keganasan kerana mendiamkan kejadian yang berlaku di dalam rumahtangga boleh menyebabkan kesan yang lebih teruk seperti menghadapi masalah tekanan jiwa dan perasaan, pengabaian kepada anak-anak dan sebagainya. Ahli keluarga, jiran dan masyarakat sekeliling tidak patut camah mata, bahkan dengan segera membantu jika mendapati kejadian keganasan rumahtangga berlaku dengan memberi teguran, nasihat dan sebagainya. Mereka juga hendaklah menunjukkan sikap pemedulian, prihatin dan jika perlu hendaklah melaporkannya kepada pihak yang berkuasa. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abi Sahid Al-Khudri Radiallahuanhu bahawa ia mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda maksudnya :

"Barangsiapa di antara kamu yang melihat akan kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya, jika sekiranya ia tiada berkuasa maka hendaklah ia mengubahnya dengan lidahnya, jika sekiranya ia tiada juga berkuasa maka hendaklah ia mengubahnya dengan hatinya yang demikian itu adalah selemah-lemah iman". (Riwayat Al-Imam Muslim)

Selain itu yang paling penting ialah orang yang melakukan keganasan tersebut hendaklah sedar akan kesalahannya dan hendaklah segera bertaubat dan berikhtiar memperbaiki diri. Perlu diingat bahawa pengabaian tanggungjawab merupakan satu penganiayaan dan perbuatan yang berdosa.

Muslimin yang berbahagia,

Sesungguhnya ikatan perkahwinan itu hendaklah diikat dengan kasih sayang, hormat-menghormati, bantu-membantu, bertolak ansur dan bertanggungjawab, yang akhirnya akan menghasilkan sebuah keluarga yang bahagia dan harmoni. Para suami sebagai pemimpin, pelindung dan tempat bergantung isteri dan ahli keluarga hendaklah bertanggungjawab melindungi dan memelihara anak isteri dengan baik dan memberikan nafkah dengan sewajarnya. Ingatlah pada tanggungjawab sebagaimana firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah An-Nisaa' ayat 34 tafsirnya :

"Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum wanita".

Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan contoh tauladan yang baik untuk dicontohi sebagai seorang suami dan bapa yang amat bertanggungjawab, mengasihi dan menyayangi ahli keluarga Baginda. Sebagaimana Sayidatina Aisyah Radiallahuanha ada mengatakan bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda maksudnya :

"Sebaik-baik di kalangan kamu adalah yang paling baik terhadap isterinya dan Akulah yang paling baik kepada isteriku". (Riwayat Al-Imam At-Termidzi)

Adalah menjadi lumrah hidup berumahtangga perselisihan faham tidak dapat dielakkan, sedangkan lidah lagi tergigit inikan pula suami isteri, apa yang penting suami isteri pandai membuat pertimbangan dan menangani dengan penuh kesabaran dan berwaspada. Jangan jadi minyak dengan api tetapi jadilah seperti air dengan api. Melakukan kekasaran dan keganasan bukan jalan penyelesaian tetapi sebaliknya akan menimbulkan banyak masalah.

Muslimin yang berbahagia,

Sesungguhnya kebahagiaan rumahtangga hanya akan dapat dirasai dan dinikmati jika suami isteri saling bersefahaman dan bertolak ansur melaksanakan tanggungjawab dan menyelesaikan apa jua masalah yang timbul secara aman dan mengikut ajaran agama Islam.

Akhirnya sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wata'ala semoga diberi petunjuk dan hidayah dalam melayari bahtera perkahwinan agar keluarga hidup bahagia hingga ke akhir hayat seterusnya dapat mengukuhkan perpaduan keluarga, masyarakat dan negara. Amin Ya Rabbal'alamin.

Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Ar Ruum ayat 21 tafsirnya :

"Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan dan rahmat-Nya bahawa Ia menciptakan untuk kamu wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang-senang hati dan hidup mesra dengannya dan dijadikannya di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir".


Masjid-Masjid Di Negara Brunei Darussalam
Kegiatan Institusi/Sekolah
Ceramah
Khutbah
Lawatan Rasmi
Anugerah Takmir Masjid
Anugerah Sekolah Ugama Tauladan

         

                  


        Khutbah
Adab dan Tatatertib Berdoa

11hb Rabiulakhir 1426

ADAB DAN TATATERTIB BERDOA

MARILAH kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wataala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan dengan melakukan segala suruhan-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa dan beriman serta selamat di dunia dan di akhirat.

Allah Subhanahu Wataala berfirman dalam Surah Al-Mu'min ayat 60 yang tafsirannya:

"Dan Tuhanmu berfirman: Berdoalah kamu kepada-Ku nescaya Aku perkenankan doa permohanan kamu."

Doa itu ialah ibadat dan doa itu juga adalah senjata orang mukmin. Allah Subhanahu Wataala memerintahkan hamba-hamba-Nya supaya berdoa dan memohon kepada-Nya. Di samping itu pula, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri berpesan supaya kita berdoa bersungguh-sungguh. Berdoa itu adalah merupakan pengakuan seseorang hamba terhadap kekuasaan Allah Subhanahu Wataala dan suatu tanda keyakinan bahawa tiada tempat meminta tolong melainkan kepada Allah Subhanahu Wataala.

Oleh kerana itu di dalam Islam setiap perbuatan yang diperintahkan kepada kita untuk melakukannya ada doa-doanya, apabila hendak masuk ke tandas pun ada doanya, begitu juga apabila hendak keluar daripadanya. Berdoa adalah salah satu daripada keperluan bagi mendapat kekuatan, keyakinan, harapan, keberkatan, keredaan dan perlindungan Allah Subhanahu Wataala dalam segala apa yang dilakukan. Orang yang tidak berdoa bererti menutup bagi dirinya berbagai-bagai kebaikan dan mendedahkan dirinya akan kemurkaan Allah Subhanahu Wataala.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud:

"Daripada Abu Hurairah Radiallahuanhu katanya: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Orang yang tidak meminta (berdoa) kepada Allah, Allah murka kepadanya."(Riwayat Al-Imam At-Tirmizi).

Merujuk kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan doa itu senjata orang mukmin, ini bermakna doa itu mempunyai kelebihan dan fadilat yang amat besar dan amat banyak, di mana melalui doa, keampunan dan rahmat akan diperolehi, manakala musibah dan kesusahan boleh terhindar kerana jika Allah Subhanahu Wataala menghendaki dan memperkenankan doa hamba-Nya, tidak ada satu pun yang dapat menghalang kerana Allah Subhanahu Wataala tidak akan mensia-siakan doa hamba-Nya yang penuh dengan keikhlasan. Ingatlah berdoa juga boleh menghindarkan sesuatu bala, walaupun bala itu sudah merupakan Qadak (ketentuan Allah Subhanahu Wataala).

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada menjelaskan dalam hadis Baginda yang bermaksud:

"Dari Sulaiman Radiallahuanhu katanya: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Tiada yang boleh menolak Qadak Allah kecuali doa dan tiada yang boleh menambah umur kecuali dengan berbuat amal kebajikan." (Riwayat Al-Imam At-Tirmizi).

Adalah menjadi adat dan kelaziman jika kita berkehendakkan sesuatu daripada seseorang, kita akan bersopan santun dan bertatatertib. Maka apatah lagi jika kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala tentulah lebih dari itu. Firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah Al-A'raaf ayat 55 yang tafsirannya:

"Berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendah diri dan dengan suara perlahan-lahan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas."

Oleh itu kita dituntut menjaga adab dan tatatertib berdoa agar doa itu dimakbulkan. Di antaranya ialah:

Pertama: Berwuduk dan memulakan serta mengakhiri doa dengan menyebut dan memuji-muji nama Allah Subhanahu Wataala serta memberi selawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Kedua: Berdoa mengadap kiblat dan mengangkat dua tangan dan menyapukan kedua tapak tangan ke muka setelah selesai berdoa.

Ketiga: Bersungguh-sungguh dalam berdoa dan merasa penuh yakin akan diperkenankan.

Keempat: Berdoa disertai dengan kerendahan hati, khusyuk dengan jiwa yang tulus ikhlas, merendahkan suara serta diiringi dengan perasaan takut akan azab Allah Subhanahu Wataala dan penuh harapan dengan limpah kurnia-Nya.

Kelima: Memastikan sumber rezeki seperti makanan, minuman dan pakaian adalah daripada yang halal.

Keenam: Apabila berdoa adalah afdal mengulang-ulang doa tiga kali dan tidak berputus asa serta jangan cepat menganggap doa tidak dimakbulkan.

Ketujuh: Janganlah berdoa dengan sesuatu yang tidak selayaknya seperti perkara yang tidak munasabah dan mustahil. Adalah lebih utama berdoa dengan doa-doa yang masyhur yang datang daripada Al-Quran, sunnah dan para sahabat.

Kelapan: Doa-doa tersebut juga hendaklah bersifat umum, menyeluruh dan padat. Doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ialah yang bermaksud:

"Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami daripada api Neraka."

Elok juga diketahui bahawa barang siapa yang berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wataala pada satu per tiga akhir waktu malam dan selepas menunaikan sembahyang fardu, Allah Subhanahu Wataala menjanjikan akan memakbulkan doa dan permintaannya. Ini jelas sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang bermaksud: "Dari Abi Hurairah Radiallahuanhu bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Tuhan kami Tabaraka Wataala turun tiap-tiap malam ke langit dunia ketika tinggal satu per tiga akhir waktu malam, Dia berfirman, barangsiapa yang berdoa kepada-Ku maka Aku akan mengabulkan baginya, barangsiapa meminta kepada-Ku maka Aku akan memberinya, barangsiapa memohon keampunan-Ku maka Aku mengampuninya."

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi yang maksudnya:

"Daripada Abi Umamah Radiallahuanha katanya: Telah ditanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: Bilakah masanya doa yang lebih didengar (dimakbulkan)? Nabi menjawab: Doa tatkala satu per tiga terakhir malam dan sesudah sembahyang fardu."

Sebenarnya terdapat banyak lagi waktu-waktu dan tempat jika kita berdoa pada-Nya, doa akan mudah dan cepat dimakbulkan, di antaranya ialah malam Jumaat dan hari Jumaat, waktu di antara azan dan iqamah, ketika khatib duduk di antara dua khutbah, ketika sujud di dalam sembahyang, bulan Ramadan, pada Malam Qadar, Hari Arafah dan ketika mendengarkan kokokan ayam kerana pada ketika itu ayam sedang melihat Malaikat dan kita mengharapkan agar Malaikat mengaminkan doa kita. Begitu juga ketika minum air zamzam, ketika membaca Al-Quran terutama apabila khatam. Mengikut para ulama bahawa berdoa di tempat-tempat yang mulia seperti di Masjidilharam, Masjid Nabawi dan Masjidilqsa adalah mustajab memandangkan keberkatan dan kemuliaannya, di samping rahmat Allah Subhanahu Wataala yang luas di masjid berkenaan.

Berdoa bukanlah hanya untuk diri sendiri sahaja, tetapi kita juga dituntut mendoakan orang lain terutamanya ibu bapa, anak-anak, ahli keluarga, saudara mara, Muslimin dan Muslimat sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Ibu bapa adalah orang yang paling utama didoakan oleh anak-anak sebagai membalas jasa kerana memelihara dan mendidik di waktu kecil. Sesungguhnya doa anak-anak kepada kedua ibu bapanya adalah besar manfaatnya, lebih-lebih lagi apabila keduanya telah meninggal dunia. Begitulah pula halnya dengan ibu bapa, digalakkan supaya mendoakan anak-anak mereka seperti mana Nabi Ibrahim Alaihissalam mendoakan anaknya sebagaimana firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah Ash-Shaaffat ayat 100 yang tafsirannya:

"Wahai Tuhanku! Kurniakanlah kepadaku anak yang tergolong dari orang-orang yang salih."

Hindarkanlah diri kita daripada berbuat zalim dan menganiaya orang lain, kerana doa orang yang dizalimi itu sangat mustajab, sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari maksudnya: "Dari Ibnu Abbas Radiallahuanhuma katanya: Telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: Dan takutlah engkau akan doa orang yang dizalimi, sesungguhnya doa orang yang dizalimi itu tidak ada di antaranya dan di antara Allah pendinding."

Sebagai orang Islam, marilah sama-sama kita memperbanyakkan doa, kerana doa itu menunjukkan kita taat dan ingat Allah Subhanahu Wataala. Ingat di setiap masa baik di kala senang mahupun susah, di kala kaya ataupun miskin. Percayalah janji Allah Subhanahu Wataala sebagaimana maksud firman-Nya:"Berdoalah kamu kepada- Ku nescaya Aku perkenankan doa permohonan kamu."

Firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah Al-Baqarah ayat 186 yang tafsirannya:

"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu mengenai-Ku maka beritahu kepada mereka: Sesungguhnya Aku (Allah) sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada-Ku. Maka hendaklah mereka menyahut seruan-Ku dengan mematuhi perintah-Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku supaya mereka menjadi baik serta betul."