:

   B.Melayu | English | ﺏﺮﻋ  
6 Zulkaedah 1435 H | 1 September 2014 M


         

         

         
         

6 Zulkaedah 1435 H
1 September 2014 MAmalan Membaca Al-Quran

22hb Safar 1429H

AMALAN MEMBACA AL-QURAN

Muslimin yang dirahmati Allah,

MARILAH kita bersama-sama meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah Subhanahu Wata'ala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan dalam melakukan segala suruhan-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu Wata'ala di dunia mahupun di akhirat.

Muslimin yang dirahmati Allah,

Al-Quran Kitab Allah, Kitab yang mulia lagi agung. Ia merupakan mukjizat terbesar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diturunkan Allah Subhanahu Wata'ala sebagai panduan umatnya dalam menjalani kehidupan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda maksudnya :

"Dari Ibni Abbad Radiallahuanhuma, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam : Sesungguhnya Aku telah tinggalkan untuk kamu dua perkara, barangsiapa berpegang teguh dengannya ia tidak akan sesat selama-lamanya iaitu Al-Quran dan Sunnah Nabinya". (Riwayat Al-Imam Al-Hakim)

Al-Quran ibarat cahaya yang menerangi jiwa dan kehidupan, menunjukkan manusia ke jalan yang betul, dengannya manusia akan selamat daripada kesesatan dan kemungkaran, menjadi penawar yang mengubati segala jenis penyakit iaitu zahir mahupun batin. Barangsiapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran nescaya ia akan mendapat petunjuk dan dijamin selamat hidupnya di dunia dan di akhirat.

Agama Islam telah menyarankan supaya Al-Quran itu sentiasa dibaca, sesuai dengan perkataan Al-Quran itu sendiri yang ertinya bacaan, bermaksud agar ia menjadi bacaan atau sentiasa dibaca oleh umat manusia terutamanya umat Islam. Membaca Al-Quran itu adalah merupakan ibadah dan Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada pembacanya. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Umamah maksudnya :

"Aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda : Bacalah oleh kamu Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu datang pada hari kiamat menjadi syafaat kepada pembacanya". (Riwayat Al-Imam Muslim)

Dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak menyebut tentang faedah dan fadilat membaca Al-Quran itu, antaranya pembaca Al-Quran itu akan mendapat hidayah petunjuk serta rahmat dari Allah Subhanahu Wata'ala, mereka juga dinaungi dengan payung rahmat, di kelilingi oleh para malaikat dan diturunkan Allah kepadanya keamanan dan ketenangan, dikurniakan hatinya dengan cahaya oleh Allah Subhanahu Wata'ala dan dipeliharanya dari kegelapan, tiada resah gelisah dan terlepas dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat kerana ia sentiasa dalam pemeliharaan dan penjagaan Allah Subhanahu Wata'ala, bahkan kedua ibu bapa mereka juga akan diberi rahmat daripada Allah Subhanahu Wata'ala di hari kiamat kelak.

Memandangkan kelebihan membaca Al-Quran itu memberikan banyak manfaat kepada pembacanya, maka sudah sewajarnya kita umat Islam mengamalkannya pada setiap hari, tidak kira pagi atau petang, siang atau malam dan jika kita hafaz surah-surah dan ayat-ayat Al-Quran, jadikanlah ia amalan seharian kerana ia juga merupakan zikrullah. Bahkan para ulama juga melazimkan supaya membaca ayat-ayat dan surah-surah tertentu pada waktu-waktu tertentu demi memperolehi fadilat dan keberkatan membacanya seperti Surah Al Kahfi, Surah Al Mulk, Surah Al Waaqi'ah, Surah Yaa Siin dibaca pada malam dan hari jumaat. Begitu juga dengan surah-surah yang lain seperti Surah Al Faatihah, Surah Al Ikhlash, Ayat Al Kursi dan lain-lain yang boleh kita amalkan membacanya pada setiap masa.
Antara contoh surah atau ayat yang banyak mengandungi fadilat ialah Surah Al Faatihah, surah yang agung lagi mulia di sisi Allah Subhanahu Wata'ala, buktinya ianya dijadikan bacaan wajib dalam sembahyang. Al Faatihah juga merupakan ibu Al-Quran, ubat dan penawar dari segala penyakit bahkan mendengar bacaan Surah Al Faatihah sahaja juga telah dijanjikan pahala yang sangat besar iaitu seumpama ganjaran pahala orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu Wata'ala.

Manakala bagi orang-orang yang membaca Surah Al Ikhlash pula seolah-olah ia membaca sepertiga Al-Quran. Maka jika ia membaca Surah Al Ikhlash sebanyak tiga kali maka ia akan mendapat ganjaran pahala seperti membaca Al-Quran keseluruhannya dan jika ia membaca sebanyak sepuluh kali pula, maka Allah Subhanahu Wata'ala membina sebuah rumah dari permata merah di dalam syurga. Dan barangsiapa membaca Surah Al Ikhlash ketika sakit sehingga ia akhirnya meninggal dunia maka mayatnya tidak akan busuk di dalam kuburnya dan selamat dari kesempitan kubur serta para malaikat membawanya dengan saif-saif mereka sehingga melintasi titian Siratul Mustaqim terus menuju ke syurga. Anas bin Malik telah menceritakan dalam sebuah kisah 'suatu ketika aku dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di tabuk tiba-tiba pada hari itu matahari terbit dengan cahayanya yang berwarna putih. Cahaya di pagi itu amat berlainan sekali dengan hari-hari sebelumnya. Peristiwa itu menyebabkan kami dalam kehairanan. Sejurus kemudian, turunlah Malaikat Jibrail dan berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu Nabi pun bertanya : Wahai Jibrail, apakah yang telah terjadi kepada matahari itu? Jibrail menjawab sesungguhnya Muawiyah bin Muawiyah telah meninggal dunia pada hari ini di Madinah. Maka Allah Subhanahu Wata’ala telah memerintahkan tujuh puluh para malaikat untuk menyembahyangkan jenazahnya'.

Nabi bertanya lagi 'wahai Jibrail, apakah kelebihan yang ada pada Muawiyah sehinggalah ia dimuliakan sedemikian rupa? Jibrail menjawab 'Muawiyah beramal membaca Surah Al Ikhlash pada waktu malam dan siang dan membacanya ketika berjalan, berdiri dan duduk.

Demikianlah wahai kaum Muslimin, hadis itu tadi jelas menunjukkan betapa pada malaikat sangat memuliakan orang yang mengamalkan bacaan Surah Al Ikhlash, maka rugilah orang yang tidak mengamalkannya.

Muslimin yang diberkati Allah,

Sebagai umat Islam yang mengaku beriman dengan Kitab Suci Al-Quran, kita hendaklah mengamalkan membaca Al-Quran dan seterusnya menjadikan Al-Quran sebagai rujukan utama dalam kehidupan. Perkara itu telah dititahkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena Majlis Pertandingan Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Akhir Kebangsaan bagi tahun 1428 Hijrah bersamaan 2007 Masehi, antara petikan titah baginda :

"Membaca Al-Quran bermakna memelihara dan memuliakan-Nya. Ia banyak mendatangkan manfaat seperti mendapat berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wata'ala. Tidakkah membaca Al-Quran itu bererti kita berkata-kata dengan Allah kerana Al-Quran itu adalah Kalam Allah? Barangsiapa yang menyedari ini, sudah barang tentu tidak akan mengabaikan Al-Quran itu. Membaca Al-Quran adalah salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang dekat kepada Allah adalah orang yang mendapat reda serta rahmat-Nya. Setiap huruf yang dibaca adalah pahala dan cahaya. Ia khazanah yang tidak akan kering-kering tetapi boleh sentiasa bertambah jika kita mahu. Bacalah ia selalu nescaya khazanah itu akan bertambah dan terus bertambah. Kalau khazanah harta benda kita mahu bertambah, mengapakah khazanah pahala dan rahmat tidak? Sepatutnya tiap-tiap individu orang Islam mestilah berusaha menambah khazanah ini. Jika ia bertambah, kesannya boleh sahaja kepada batang tubuh berkenaan malahan juga kepada negara dan ummah".

Oleh yang demikian, walau macam mana pun kesibukan kita, kita sewajarnya memberikan sedikit waktu dan ruang kepada diri dan keluarga kita untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wata'ala dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran sebelum memulakan tugas, sebelum belajar, selepas menunaikan sembahyang, ketika beriktiqaf dan pada bila-bila masa. Kalau kita mempunyai masa untuk membaca akhbar, majalah, menonton televisyen, melayari internet dan lain-lain, kenapakah kita tidak ada masa untuk membaca Al-Quran?.

Budaya membaca Al-Quran hendaklah bermula dari rumah, ibu bapa sepatutnya menjadi contoh tauladan kepada ahli keluarga dengan sentiasa membaca Al-Quran di rumah dan memastikan Al-Quran dibaca oleh ahli keluarganya. Jika ibu bapa merasa sangat sedih, kecewa bahkan kadang-kadang marah jika anak-anak gagal dalam pelajaran akademik mereka, maka begitulah sepatutnya sikap ibu bapa jika anak-anak mereka tidak tahu dan malas membaca Al-Quran.

Akhirnya sama-samalah kita berdoa supaya Al-Quran itu menjadi teman kita baik di dunia dan di akhirat serta kita mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wata'ala. Dan semoga negara kita mendapat janji Allah Subhanahu Wata'ala sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran Surah Saba ayat 15 tafsirnya :

"Negeri kamu ini adalah negeri yang baik (aman dan makmur) Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Pengampun".

Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Surah Faathir ayat 29 tafsirnya :

"Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah yakni Al-Quran dan tetap mendirikan sembahyang serta mendermakan dari apa yang Kami kurniakan kepada mereka secara sembunyi atau secara terang-terangan, mereka dengan amalan yang demikian mengharapkan sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian".


Masjid-Masjid Di Negara Brunei Darussalam
Kegiatan Institusi/Sekolah
Ceramah
Khutbah
Lawatan Rasmi
Anugerah Takmir Masjid
Anugerah Sekolah Ugama Tauladan

         

                  


        Khutbah
Adab dan Tatatertib Berdoa

11hb Rabiulakhir 1426

ADAB DAN TATATERTIB BERDOA

MARILAH kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wataala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan dengan melakukan segala suruhan-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa dan beriman serta selamat di dunia dan di akhirat.

Allah Subhanahu Wataala berfirman dalam Surah Al-Mu'min ayat 60 yang tafsirannya:

"Dan Tuhanmu berfirman: Berdoalah kamu kepada-Ku nescaya Aku perkenankan doa permohanan kamu."

Doa itu ialah ibadat dan doa itu juga adalah senjata orang mukmin. Allah Subhanahu Wataala memerintahkan hamba-hamba-Nya supaya berdoa dan memohon kepada-Nya. Di samping itu pula, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri berpesan supaya kita berdoa bersungguh-sungguh. Berdoa itu adalah merupakan pengakuan seseorang hamba terhadap kekuasaan Allah Subhanahu Wataala dan suatu tanda keyakinan bahawa tiada tempat meminta tolong melainkan kepada Allah Subhanahu Wataala.

Oleh kerana itu di dalam Islam setiap perbuatan yang diperintahkan kepada kita untuk melakukannya ada doa-doanya, apabila hendak masuk ke tandas pun ada doanya, begitu juga apabila hendak keluar daripadanya. Berdoa adalah salah satu daripada keperluan bagi mendapat kekuatan, keyakinan, harapan, keberkatan, keredaan dan perlindungan Allah Subhanahu Wataala dalam segala apa yang dilakukan. Orang yang tidak berdoa bererti menutup bagi dirinya berbagai-bagai kebaikan dan mendedahkan dirinya akan kemurkaan Allah Subhanahu Wataala.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud:

"Daripada Abu Hurairah Radiallahuanhu katanya: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Orang yang tidak meminta (berdoa) kepada Allah, Allah murka kepadanya."(Riwayat Al-Imam At-Tirmizi).

Merujuk kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan doa itu senjata orang mukmin, ini bermakna doa itu mempunyai kelebihan dan fadilat yang amat besar dan amat banyak, di mana melalui doa, keampunan dan rahmat akan diperolehi, manakala musibah dan kesusahan boleh terhindar kerana jika Allah Subhanahu Wataala menghendaki dan memperkenankan doa hamba-Nya, tidak ada satu pun yang dapat menghalang kerana Allah Subhanahu Wataala tidak akan mensia-siakan doa hamba-Nya yang penuh dengan keikhlasan. Ingatlah berdoa juga boleh menghindarkan sesuatu bala, walaupun bala itu sudah merupakan Qadak (ketentuan Allah Subhanahu Wataala).

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada menjelaskan dalam hadis Baginda yang bermaksud:

"Dari Sulaiman Radiallahuanhu katanya: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Tiada yang boleh menolak Qadak Allah kecuali doa dan tiada yang boleh menambah umur kecuali dengan berbuat amal kebajikan." (Riwayat Al-Imam At-Tirmizi).

Adalah menjadi adat dan kelaziman jika kita berkehendakkan sesuatu daripada seseorang, kita akan bersopan santun dan bertatatertib. Maka apatah lagi jika kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala tentulah lebih dari itu. Firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah Al-A'raaf ayat 55 yang tafsirannya:

"Berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendah diri dan dengan suara perlahan-lahan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas."

Oleh itu kita dituntut menjaga adab dan tatatertib berdoa agar doa itu dimakbulkan. Di antaranya ialah:

Pertama: Berwuduk dan memulakan serta mengakhiri doa dengan menyebut dan memuji-muji nama Allah Subhanahu Wataala serta memberi selawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Kedua: Berdoa mengadap kiblat dan mengangkat dua tangan dan menyapukan kedua tapak tangan ke muka setelah selesai berdoa.

Ketiga: Bersungguh-sungguh dalam berdoa dan merasa penuh yakin akan diperkenankan.

Keempat: Berdoa disertai dengan kerendahan hati, khusyuk dengan jiwa yang tulus ikhlas, merendahkan suara serta diiringi dengan perasaan takut akan azab Allah Subhanahu Wataala dan penuh harapan dengan limpah kurnia-Nya.

Kelima: Memastikan sumber rezeki seperti makanan, minuman dan pakaian adalah daripada yang halal.

Keenam: Apabila berdoa adalah afdal mengulang-ulang doa tiga kali dan tidak berputus asa serta jangan cepat menganggap doa tidak dimakbulkan.

Ketujuh: Janganlah berdoa dengan sesuatu yang tidak selayaknya seperti perkara yang tidak munasabah dan mustahil. Adalah lebih utama berdoa dengan doa-doa yang masyhur yang datang daripada Al-Quran, sunnah dan para sahabat.

Kelapan: Doa-doa tersebut juga hendaklah bersifat umum, menyeluruh dan padat. Doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ialah yang bermaksud:

"Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami daripada api Neraka."

Elok juga diketahui bahawa barang siapa yang berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wataala pada satu per tiga akhir waktu malam dan selepas menunaikan sembahyang fardu, Allah Subhanahu Wataala menjanjikan akan memakbulkan doa dan permintaannya. Ini jelas sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang bermaksud: "Dari Abi Hurairah Radiallahuanhu bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Tuhan kami Tabaraka Wataala turun tiap-tiap malam ke langit dunia ketika tinggal satu per tiga akhir waktu malam, Dia berfirman, barangsiapa yang berdoa kepada-Ku maka Aku akan mengabulkan baginya, barangsiapa meminta kepada-Ku maka Aku akan memberinya, barangsiapa memohon keampunan-Ku maka Aku mengampuninya."

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi yang maksudnya:

"Daripada Abi Umamah Radiallahuanha katanya: Telah ditanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: Bilakah masanya doa yang lebih didengar (dimakbulkan)? Nabi menjawab: Doa tatkala satu per tiga terakhir malam dan sesudah sembahyang fardu."

Sebenarnya terdapat banyak lagi waktu-waktu dan tempat jika kita berdoa pada-Nya, doa akan mudah dan cepat dimakbulkan, di antaranya ialah malam Jumaat dan hari Jumaat, waktu di antara azan dan iqamah, ketika khatib duduk di antara dua khutbah, ketika sujud di dalam sembahyang, bulan Ramadan, pada Malam Qadar, Hari Arafah dan ketika mendengarkan kokokan ayam kerana pada ketika itu ayam sedang melihat Malaikat dan kita mengharapkan agar Malaikat mengaminkan doa kita. Begitu juga ketika minum air zamzam, ketika membaca Al-Quran terutama apabila khatam. Mengikut para ulama bahawa berdoa di tempat-tempat yang mulia seperti di Masjidilharam, Masjid Nabawi dan Masjidilqsa adalah mustajab memandangkan keberkatan dan kemuliaannya, di samping rahmat Allah Subhanahu Wataala yang luas di masjid berkenaan.

Berdoa bukanlah hanya untuk diri sendiri sahaja, tetapi kita juga dituntut mendoakan orang lain terutamanya ibu bapa, anak-anak, ahli keluarga, saudara mara, Muslimin dan Muslimat sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Ibu bapa adalah orang yang paling utama didoakan oleh anak-anak sebagai membalas jasa kerana memelihara dan mendidik di waktu kecil. Sesungguhnya doa anak-anak kepada kedua ibu bapanya adalah besar manfaatnya, lebih-lebih lagi apabila keduanya telah meninggal dunia. Begitulah pula halnya dengan ibu bapa, digalakkan supaya mendoakan anak-anak mereka seperti mana Nabi Ibrahim Alaihissalam mendoakan anaknya sebagaimana firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah Ash-Shaaffat ayat 100 yang tafsirannya:

"Wahai Tuhanku! Kurniakanlah kepadaku anak yang tergolong dari orang-orang yang salih."

Hindarkanlah diri kita daripada berbuat zalim dan menganiaya orang lain, kerana doa orang yang dizalimi itu sangat mustajab, sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari maksudnya: "Dari Ibnu Abbas Radiallahuanhuma katanya: Telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: Dan takutlah engkau akan doa orang yang dizalimi, sesungguhnya doa orang yang dizalimi itu tidak ada di antaranya dan di antara Allah pendinding."

Sebagai orang Islam, marilah sama-sama kita memperbanyakkan doa, kerana doa itu menunjukkan kita taat dan ingat Allah Subhanahu Wataala. Ingat di setiap masa baik di kala senang mahupun susah, di kala kaya ataupun miskin. Percayalah janji Allah Subhanahu Wataala sebagaimana maksud firman-Nya:"Berdoalah kamu kepada- Ku nescaya Aku perkenankan doa permohonan kamu."

Firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah Al-Baqarah ayat 186 yang tafsirannya:

"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu mengenai-Ku maka beritahu kepada mereka: Sesungguhnya Aku (Allah) sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada-Ku. Maka hendaklah mereka menyahut seruan-Ku dengan mematuhi perintah-Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku supaya mereka menjadi baik serta betul."