:

   B.Melayu | English | ﺏﺮﻋ  
2 Syawal 1435 H | 30 Julai 2014 M


         

         

         
         

2 Syawal 1435 H
30 Julai 2014 MMEMPERTAHANKAN AKIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH

Muslimin yang dirahmati Allah,

MARILAH kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wata'ala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan dengan melakukan segala suruhan-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa dan beriman serta selamat di dunia dan selamat di akhirat.

Muslimin yang dirahmati Allah,

Agama Islam adalah agama yang syumul (lengkap) kerana Islam diasaskan atas tiga dasar utama iaitu akidah, syariat dan akhlak. Ketiga-tiga dasar ini menjadi tunggak utama kepada kekuatan, kesempurnaan dan keindahan Islam.

Rahsia kebenaran Islam adalah berdasarkan kepada dua sumber iaitu Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Maka keselamatan umat Islam di dunia dan di akhirat adalah terletak pada ukuran sejauh mana seseorang itu berpegang teguh kepada kandungan Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadith Rasulullah Sallahu Alaihi Wassalam:

"Dari Abi Abas Radiallahu Anhuma "Sesungguhnya Rasulullah Sallahu Alaihi Wassalam bersabda: "Sesungguhnya aku tinggalkan untuk kamu, selama kamu masih berpegang kepadanya maka kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, iaitu kitab Allah (Al-Qur'an) dan sunnah nabi-Nya" (Riwayat Al-Imam Hakim)

Muslimin yang diberkati Allah,

Perlu kita sedari bahawa umat Islam pada masa ini terdedah dengan berbagai anasir yang memesongkan akidah umat Islam yang dilakukan oleh orang-orang yang cuba memperdayakan umat Islam dengan ajaran-ajaran yang jauh menyimpang dari ajaran Islam. Mereka bertopengkan Islam tetapi hakikatnya mereka jauh tersasar dan menyeleweng dari landasan dan akidah Islam.

Penyelewengan tersebut kebiasaanya bermula dalam bentuk yang halus dan teliti supaya tidak mudah dikesan. Kemudian penyelewengan itu semakin meningkat dan membesar dengan keahlian yang ramai sehingga ahli-ahli berkenaan tidak menyedari ajaran tersebut menyimpang dan tersasar daripada akidah Islam yang sebenar. Mereka begitu mudah terpengaruh dengan fahamn yang berselindung disebalik lebel Islam yang mereka amalkan. Mereka yang berpegang dengan ajaran-ajaran sesat akan tertarik dengan ajaran yang dibawa itu bersandarkan dakwaan-dakwaan kononya para pengikut akan memperolehi keistimewaan, keajaiban, kekuatan luar biasa seperti kebal, kebahagiaan sejati, mengetahui persoalan-soalan ghaib dan sebagainya.

Sesungguhnya amalan-amalan tersebut adalah bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sejarah telah membuktikan bahawa tidak terdapat sebarang dalil Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang menunjukkan bahawa amalan-amalan itu wujud dan dipraktikkan oleh para sahabat dan salapusaleh. Sedangkan Rasulullah Sallahu Alaihi Wassalam sendiri yang merupakan manusia utusan Allah yang teragung pernah tercedera dalam perperangan Uhud, dan terdapat juga para sahabat yang terkorban sebagai syahid.

Begitu juga dengan perkara-perkara yang berhubung kait dengan kuasa-kuasa ghaib seperti mendakwa mengetahui pintu-pintu langit dibuka. Menurut ajaran Islam, perkara ghaib seperti ini hanya Allah Subhanahu Wata’ala yang mengetahuinya, kecuali Allah menghendaki untuk disampaikan perkara ghaib itu kepada hamba pilihannya iaitu nabi-nabi dan rasul-rasul. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wata'ala melalui firman-Nya dalam surah Aj-Jan ayat 26-27 tafsirnya:

"Tuhanlah sahaja yang mengetahui segala yang ghaib, maka dia tidak memberitahu perkara ghaib yang diketahui-Nya itu kepada sesiapa pun. Kecuali kepada mana-mana rasul yang diredhai-Nya untuk mengetahui sebahagian daripada perkara-perkara ghaib yang berkaitan dengan tugasnya: Apabila Tuhan hendak melakukan yang demikian maka dia mengadakan dihadapan dan dibelakang rasul itu malaikat-malaikat yang menjaga dan mengawasnya sehingga perkara ghaib itu selamat sampai kepada yang berkenaan".

Muslimin yang dirahmati Allah,

Adapun hal yang berkaitan dengan roh adalah termasuk dalam perkara-perkara ghaib yang hanya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wata'ala di dalam ilmu-Nya sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Namal ayat 65 tafsirnya:

"Katakanlah: Tiada sesiapa di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib melainkan Allah. Dan tiadalah mereka menyedari bilakah masing-masing akan dibangkitkan hidup semula sesudah mati"

Firman Allah Subhanahu Wata'ala lagi dalam surah Al-Isra' ayat 85 tafsirnya:

"Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: Roh itu daripada perkara urusan Tuhanku: Dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja"

Oleh yang demikian dakwaan yang berhubung kait dengan roh seperti boleh memanggil atau menghadirkan roh adalah dakwaan batil yang tidak mempunyai asas samada dari nas atau logik, bahkan Allah Subhanahu Wata'ala sahaja yang mengetahui dan menguasai roh-roh itu dan dia sahaja yang berupaya mengendalikannya sebagaimana yang dikehendakinya.
Selain itu, ajaran dan fahaman yang juga termasuk dalam ajaran sesat ialah ajaran-ajaran yang mendakwa bahwa Allah Subhanahu Wata'ala telah menzahirkan zatnya dan menjelma masuk ke dalam Rasulullah Sallahu Alaihi Wassalam, maka bersatulah dua jasad dengan roh yang satu. Fahaman itu sama seperti dakwaan golongan yang mengatakan penjelmaan Allah Subhanahu Wata'ala ada dalam diri Nabi Isa Alaihi Salam. Dakwaan itu ditolak oleh firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam surah Al-Maidah ayat 73 tafsirnya:

"Demi sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: Bahawa Allah ialah salah satu dari tiga Tuhan, pada hal tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Tuhan yang Maha Esa".

Muslimin yang dirahmati Allah,

Pendapat penjelmaan zat Allah di dalam jasad manusia juga telah menjadi pegangan segolongan pelampau Syiah yang mendewa-dewakan Saidina Ali Karamaallah Wajhah. Begitu juga kaum Bahai telah mengiktikadkan bahawa rasul-rasul Allah itu adalah penjelmaan dari Tuhan. Semua pendapat ini adalah kufur yang nyata dan terkeluar dari agama Islam.

Dalam hal ini, Ahli Sunnah Wal Jamaah telah sepakat mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wata'ala maha suci daripada menyerupai segala yang baharu, dan Allah Subhanahu Wata’ala tidak berjisim, bukannya banyak-banyak dan kembar, bukannya daging dan tulang. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wata'ala dalam surah Ashura ayat 11 tafsirnya:

"Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Dia dan Dia-lah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat"

Ahli Sunnah Wal Jamaah juga sepakat bahawa Nabi Muhammad Sallahu Alaihi Wassalam diciptakan oleh Allah Subhanahu Wata'ala sebagaimana Allah menciptakan manusia yang lain. Firman Allah Subhanahu Wata’ala dalam surah Al-Kahfa ayat 110 tafsirnya:

"Katakanlah wahai Muhammad sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu"

Muslimin yang dirahmati Allah,

Penyelewengan akidah itu bukannya setakat yang berhubung kait dengan hal ketuhanan, bahkan sekarang ini terdapat ansur-ansur penyelewengan yang dilakukan oleh sebilangan orang yang berselindung dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an bahi maksud dan tujuan yang salah dan bersifat maksiat yang bertentangan dengan kehendak ayat Al-Qur'an itu sendiri. Umpamanya amalan sebahagian bomoh yang mendakwa mereka adalah orang ilmu yang mengubat pesakit secara berkurung dalam bilik tanpa orang lain, sekalipun pesakit itu bukan mahramnya seperti isteri atau suami orang, yang kadang-kadang membawa kepada kelakuan sumbang. Tidakan seperti ini, hanya bertopeng dengan ayat Al-Qur'an bagi maksud mengaburi mata orang ramai dan melindungi kesesatan aktiviti atau amalan mereka. Sedangkan pada hakikatnya perbuatan mereka jelas sekali adalah mungkar dan maksiat.

Berdasarkan ciri-ciri dan kriteria penyelewengan akidah yang telah dijelaskan tadi membuktikan bahawa mereka adalah tergolong dalam kumpulan ajaran yang salah dan sesat serta bertentangan dengan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah yang sebenar. Oleh itu kita semestinya meningkatkan ilmu pengetahuan dan berwaspada dalam memelihara kesucian dan kesempurnaan akidah dan syariah Islam serta menjauhkan diri dari terlibat dengan kumpulan yang dikaitkan dengan fahaman atau ajaran sesat. Janganlah terpengaruh dan terikut-ikut sesuatu ajaran yang kita tidak ada ilmu tentangnya kerana ditakuti akan merosakkan iman dan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wata'ala. Jika kita merasa ragu dan was-was tentang sesuatu perkara hendaklah merujuk atau bertanya kepada pihak yang bertanggungjawab mengenai hal ehwal akidah dan syariah atau mereka yang lebih arif dalam bidang agama.

Sama-samalah kita berdoa semoga kita terhindar dari segala anasir yang menyesatkan dan menyelewengkan akidah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wata'ala menetapkan hati kita agar terpelihara dan sentiasa berpegang teguh dengan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Amin Ya Rabbal Alamin.

"Dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya: Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya" (Surah Al-Isra' ayat 36)


Masjid-Masjid Di Negara Brunei Darussalam
Kegiatan Institusi/Sekolah
Ceramah
Khutbah
Lawatan Rasmi
Anugerah Takmir Masjid
Anugerah Sekolah Ugama Tauladan

         

                  


        Khutbah
Adab dan Tatatertib Berdoa

11hb Rabiulakhir 1426

ADAB DAN TATATERTIB BERDOA

MARILAH kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wataala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan dengan melakukan segala suruhan-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa dan beriman serta selamat di dunia dan di akhirat.

Allah Subhanahu Wataala berfirman dalam Surah Al-Mu'min ayat 60 yang tafsirannya:

"Dan Tuhanmu berfirman: Berdoalah kamu kepada-Ku nescaya Aku perkenankan doa permohanan kamu."

Doa itu ialah ibadat dan doa itu juga adalah senjata orang mukmin. Allah Subhanahu Wataala memerintahkan hamba-hamba-Nya supaya berdoa dan memohon kepada-Nya. Di samping itu pula, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri berpesan supaya kita berdoa bersungguh-sungguh. Berdoa itu adalah merupakan pengakuan seseorang hamba terhadap kekuasaan Allah Subhanahu Wataala dan suatu tanda keyakinan bahawa tiada tempat meminta tolong melainkan kepada Allah Subhanahu Wataala.

Oleh kerana itu di dalam Islam setiap perbuatan yang diperintahkan kepada kita untuk melakukannya ada doa-doanya, apabila hendak masuk ke tandas pun ada doanya, begitu juga apabila hendak keluar daripadanya. Berdoa adalah salah satu daripada keperluan bagi mendapat kekuatan, keyakinan, harapan, keberkatan, keredaan dan perlindungan Allah Subhanahu Wataala dalam segala apa yang dilakukan. Orang yang tidak berdoa bererti menutup bagi dirinya berbagai-bagai kebaikan dan mendedahkan dirinya akan kemurkaan Allah Subhanahu Wataala.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud:

"Daripada Abu Hurairah Radiallahuanhu katanya: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Orang yang tidak meminta (berdoa) kepada Allah, Allah murka kepadanya."(Riwayat Al-Imam At-Tirmizi).

Merujuk kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan doa itu senjata orang mukmin, ini bermakna doa itu mempunyai kelebihan dan fadilat yang amat besar dan amat banyak, di mana melalui doa, keampunan dan rahmat akan diperolehi, manakala musibah dan kesusahan boleh terhindar kerana jika Allah Subhanahu Wataala menghendaki dan memperkenankan doa hamba-Nya, tidak ada satu pun yang dapat menghalang kerana Allah Subhanahu Wataala tidak akan mensia-siakan doa hamba-Nya yang penuh dengan keikhlasan. Ingatlah berdoa juga boleh menghindarkan sesuatu bala, walaupun bala itu sudah merupakan Qadak (ketentuan Allah Subhanahu Wataala).

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada menjelaskan dalam hadis Baginda yang bermaksud:

"Dari Sulaiman Radiallahuanhu katanya: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Tiada yang boleh menolak Qadak Allah kecuali doa dan tiada yang boleh menambah umur kecuali dengan berbuat amal kebajikan." (Riwayat Al-Imam At-Tirmizi).

Adalah menjadi adat dan kelaziman jika kita berkehendakkan sesuatu daripada seseorang, kita akan bersopan santun dan bertatatertib. Maka apatah lagi jika kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala tentulah lebih dari itu. Firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah Al-A'raaf ayat 55 yang tafsirannya:

"Berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendah diri dan dengan suara perlahan-lahan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas."

Oleh itu kita dituntut menjaga adab dan tatatertib berdoa agar doa itu dimakbulkan. Di antaranya ialah:

Pertama: Berwuduk dan memulakan serta mengakhiri doa dengan menyebut dan memuji-muji nama Allah Subhanahu Wataala serta memberi selawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Kedua: Berdoa mengadap kiblat dan mengangkat dua tangan dan menyapukan kedua tapak tangan ke muka setelah selesai berdoa.

Ketiga: Bersungguh-sungguh dalam berdoa dan merasa penuh yakin akan diperkenankan.

Keempat: Berdoa disertai dengan kerendahan hati, khusyuk dengan jiwa yang tulus ikhlas, merendahkan suara serta diiringi dengan perasaan takut akan azab Allah Subhanahu Wataala dan penuh harapan dengan limpah kurnia-Nya.

Kelima: Memastikan sumber rezeki seperti makanan, minuman dan pakaian adalah daripada yang halal.

Keenam: Apabila berdoa adalah afdal mengulang-ulang doa tiga kali dan tidak berputus asa serta jangan cepat menganggap doa tidak dimakbulkan.

Ketujuh: Janganlah berdoa dengan sesuatu yang tidak selayaknya seperti perkara yang tidak munasabah dan mustahil. Adalah lebih utama berdoa dengan doa-doa yang masyhur yang datang daripada Al-Quran, sunnah dan para sahabat.

Kelapan: Doa-doa tersebut juga hendaklah bersifat umum, menyeluruh dan padat. Doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ialah yang bermaksud:

"Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami daripada api Neraka."

Elok juga diketahui bahawa barang siapa yang berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wataala pada satu per tiga akhir waktu malam dan selepas menunaikan sembahyang fardu, Allah Subhanahu Wataala menjanjikan akan memakbulkan doa dan permintaannya. Ini jelas sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang bermaksud: "Dari Abi Hurairah Radiallahuanhu bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Tuhan kami Tabaraka Wataala turun tiap-tiap malam ke langit dunia ketika tinggal satu per tiga akhir waktu malam, Dia berfirman, barangsiapa yang berdoa kepada-Ku maka Aku akan mengabulkan baginya, barangsiapa meminta kepada-Ku maka Aku akan memberinya, barangsiapa memohon keampunan-Ku maka Aku mengampuninya."

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi yang maksudnya:

"Daripada Abi Umamah Radiallahuanha katanya: Telah ditanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: Bilakah masanya doa yang lebih didengar (dimakbulkan)? Nabi menjawab: Doa tatkala satu per tiga terakhir malam dan sesudah sembahyang fardu."

Sebenarnya terdapat banyak lagi waktu-waktu dan tempat jika kita berdoa pada-Nya, doa akan mudah dan cepat dimakbulkan, di antaranya ialah malam Jumaat dan hari Jumaat, waktu di antara azan dan iqamah, ketika khatib duduk di antara dua khutbah, ketika sujud di dalam sembahyang, bulan Ramadan, pada Malam Qadar, Hari Arafah dan ketika mendengarkan kokokan ayam kerana pada ketika itu ayam sedang melihat Malaikat dan kita mengharapkan agar Malaikat mengaminkan doa kita. Begitu juga ketika minum air zamzam, ketika membaca Al-Quran terutama apabila khatam. Mengikut para ulama bahawa berdoa di tempat-tempat yang mulia seperti di Masjidilharam, Masjid Nabawi dan Masjidilqsa adalah mustajab memandangkan keberkatan dan kemuliaannya, di samping rahmat Allah Subhanahu Wataala yang luas di masjid berkenaan.

Berdoa bukanlah hanya untuk diri sendiri sahaja, tetapi kita juga dituntut mendoakan orang lain terutamanya ibu bapa, anak-anak, ahli keluarga, saudara mara, Muslimin dan Muslimat sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Ibu bapa adalah orang yang paling utama didoakan oleh anak-anak sebagai membalas jasa kerana memelihara dan mendidik di waktu kecil. Sesungguhnya doa anak-anak kepada kedua ibu bapanya adalah besar manfaatnya, lebih-lebih lagi apabila keduanya telah meninggal dunia. Begitulah pula halnya dengan ibu bapa, digalakkan supaya mendoakan anak-anak mereka seperti mana Nabi Ibrahim Alaihissalam mendoakan anaknya sebagaimana firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah Ash-Shaaffat ayat 100 yang tafsirannya:

"Wahai Tuhanku! Kurniakanlah kepadaku anak yang tergolong dari orang-orang yang salih."

Hindarkanlah diri kita daripada berbuat zalim dan menganiaya orang lain, kerana doa orang yang dizalimi itu sangat mustajab, sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari maksudnya: "Dari Ibnu Abbas Radiallahuanhuma katanya: Telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: Dan takutlah engkau akan doa orang yang dizalimi, sesungguhnya doa orang yang dizalimi itu tidak ada di antaranya dan di antara Allah pendinding."

Sebagai orang Islam, marilah sama-sama kita memperbanyakkan doa, kerana doa itu menunjukkan kita taat dan ingat Allah Subhanahu Wataala. Ingat di setiap masa baik di kala senang mahupun susah, di kala kaya ataupun miskin. Percayalah janji Allah Subhanahu Wataala sebagaimana maksud firman-Nya:"Berdoalah kamu kepada- Ku nescaya Aku perkenankan doa permohonan kamu."

Firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah Al-Baqarah ayat 186 yang tafsirannya:

"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu mengenai-Ku maka beritahu kepada mereka: Sesungguhnya Aku (Allah) sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada-Ku. Maka hendaklah mereka menyahut seruan-Ku dengan mematuhi perintah-Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku supaya mereka menjadi baik serta betul."