:

   B.Melayu | English | ﺏﺮﻋ  
7 Muharram 1436 H | 31 Oktober 2014 M


         

         

         
         

7 Muharram 1436 H
31 Oktober 2014 MBERJIMAT CERMAT DALAM PENGGUNAAN AIR

Wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah,
MARILAH kita meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah Subhanahu Wataala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan dengan melakukan segala suruhanNya dan meninggalkan segala laranganNya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertaqwa dan beriman serta selamat didunia dan selamat diakhirat.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wataala diatas limpah kurnianya kita dapat merasai segala nikmat yang telah dianugerahkanNya kepada kita. Segala kenikmatan itu samada kita sedari atau tidak, telah mendatangkan kemanfaatan yang berguna untuk kehidupan kita didunia ini.

Sememangnya jika hendak dikira satu persatu nikmat yang Allah Subhanahu Wataala kurniakan kepada kita sudah tentu tidak akan terhitung banyaknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wataala dalam surah Ibrahim ayat 34, tafsirnya:

"Dan jika kamu menghitung nikmat Allah tentulah kamu tidak terkira banyaknya."

Diantara salah satu nikmat yang besar yang dikurniakan Allah Subhanahu Wataala kepada kita untuk meneruskan hidup ini ialah air. Air bukan sahaja menjadi sumber asasi kepada manusia, bahkan ia juga adalah sumber kehidupan kepada makhluk lain ciptaan Allah Subhanahu Wataala seperti haiwan, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Tanpa air, bumi akan menjadi gersang dan tandus dan semua yang hidup akan menderita dan binasa.

Firman Allah Subhanahu Wataala dalam surah An-Nahl ayat 10-11, tafsirnya:

"Dialah yang menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman kamu dan sebahagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang padanya kamu mengembalakan ternakan kamu. Dialah juga yang menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur dan segala jenis buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu beanr-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mahu berfikir."

Muslimin yang dirahmati Allah,
Melihat betapa berharganya sumber air dan betapa kita sangat-sangat memerlukannya dalam kehidupan seharian, maka adalah disarankan supaya kita mengambil langkah proaktif dan berterusan bagi memelihara serta meningkatkan kuantiti dan kualiti sumber air bagi kegunaan dalam kehidupan.

Kita sangat beruntung kerana negara Brunei Darussalam dikurniakan dengan sumber air yang mencukupi untuk kegunaan rakyat dan penduduk dan hampir seratus peratus penduduk dinegara ini dapat menikmati bekalan air paip yang bersih dan berterusan. Kita juga patut berterima kasih kepada pihak kerajaan yang telah dapat membekalkan air yang bersih untuk keperluan kita semua. Perlu diketahui bahawa terdapat beberapa negara luar yang masih menghadapi masalah kekurangan air bersih. Menurut statistik dari Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), pada masa ini lebih dari satu bilion orang belum dapat kemudahan air bersih dan jumlah ini akan terus meningkat dari setahun kesetahun sehingga dianggarrkan akan meningkat kepada dua perpuluhan enam (2.6) bilion orang menejlang tahun 2025. Mereka ini terpaksa mengangkat sendiri air dari telaga atau sungai menuju kerumah masing-masing untuk kegunaan kehidupan seharian.

Lebih membimbangkan lagi ialah kesan kepada mereka yang meminum dan menggunakan air yang tidak bersih, dimana bukan sahaja boleh menyebabkan masalah kepada kesihatan tetapi juga kematian akibat wabak penyakit dan sebagainya. Oleh yang demikian, kita wajib bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wataala dengan limpah kurnianya kita dapat menikmati air yang kita minum dan gunakannya untuk kehidupan dan keperluan kita seharian, sebagaimana firmanNya dalam surah Al-Waqiah ayat 68-70, tafsirnya:

"Tidakkah kamu perhatikan air yang kamu minum? Adakah kamu yang menurunkannya dari awan sebagai hujan atau kami yang menurunkannya? Kalau Kamu kehendaki Kami jadikan ia masin maka mengapakah kamu tidak bersyukur?"

Muslimin yang dirahmati Allah,
Dengan kemajuan negara yang semakin pesat membangun, sudah setentunya penggunaan air bersih pun semakin meningkat. Pihak kerajaan melalui Jabatan Kerja Raya dan Jabatan Perkhidmatan Air menyediakan bekalan air kerumah-rumah dan premis-premis dinegara ini. Ketahuilah bahawa kadar penggunaan air dinegara ini menurut kajian yang diperolehi dari Jabatan Perkhidmatan Air adalah antara yang tertinggi dirantau ini. Penggunaan air dirumah-dirumah (domestik) adalah dianggarkan sejumlah lebih dari empat ratus liter sehari setiap seorang, manakala dinegara-negara jiran dianggarkan penggunaan air lebih kurang 200 hingga 250 liter sehari setiap seorang. Ini menunjukkan pemakaian air ayng jauh lebih tinggi dan penggunaan air yang tidak terkawal dinegara ini. Oleh itu kita sebagai rakyat dan penduduk dinegara ini perlu memainkan peranan masing-masing dalam penggunaan air dengan berjimat-cermat dan tidak membazir.

Sesungguhnya Allah Subhanahu Wataala berkuasa menurunkan hujan dan berkuasa pula untuk melenyapkannya. Cuba kita bayangkan jika Allah Subhanahu Wataala melenyapkan nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, maka apakah yang akan terjadi kepada kita semua? Firman Allah Subhanahu Wataala dalam surah Al-Mukminun ayat 18, tafsirnya:

"Dan Kami turunkan air hujan dari langit dengan kadar yang tertentu serta kami menempatkan (tersimpan) dibumi, dan sesungguhnya Kami tentu berkuasa melenyapkannya."

Oleh yang demikian, hendaklah kita menjaga dan memelihara air dengan mengamalkan sikap berjimat-cermat. Penggunaan air yang berlebihan sehingga ketahap yang sia-sia hendaklah dijauhi kerana ia adalah suatu pembaziran yang merugikan baik kepada individu mahupun kepada negara.

Sama-samalah kita mensyukuri dan menghargai segala nikmat yang telah dikurniakan Allah Subhanahu Wataala kepada kita dengan mengamalkan sifat berjimat-cermat dan menjauhi pembaziran. Akhirnya, kita berdoa mudah-mudahan nikmat tersebut akan terus kita nikmati serta negara kita akan terus dilimpahi dengan rezeki dan nikmat yang berpanjangan. Amin Yarrabal Alamin.

Surah Al-Mulk ayat 30, tafsirnya:

"Katakanlah: Terangkanlah kepada Ku jika sumber air kamu menjadi kering meresap kedalam bumi maka siapakah pula (selain Allah) yang dapat mendatangkan kepada Kamu yang sentiasa mengalir."


Masjid-Masjid Di Negara Brunei Darussalam
Kegiatan Institusi/Sekolah
Ceramah
Khutbah
Lawatan Rasmi
Anugerah Takmir Masjid
Anugerah Sekolah Ugama Tauladan

         

                  


        Khutbah
Adab dan Tatatertib Berdoa

11hb Rabiulakhir 1426

ADAB DAN TATATERTIB BERDOA

MARILAH kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wataala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan dengan melakukan segala suruhan-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa dan beriman serta selamat di dunia dan di akhirat.

Allah Subhanahu Wataala berfirman dalam Surah Al-Mu'min ayat 60 yang tafsirannya:

"Dan Tuhanmu berfirman: Berdoalah kamu kepada-Ku nescaya Aku perkenankan doa permohanan kamu."

Doa itu ialah ibadat dan doa itu juga adalah senjata orang mukmin. Allah Subhanahu Wataala memerintahkan hamba-hamba-Nya supaya berdoa dan memohon kepada-Nya. Di samping itu pula, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri berpesan supaya kita berdoa bersungguh-sungguh. Berdoa itu adalah merupakan pengakuan seseorang hamba terhadap kekuasaan Allah Subhanahu Wataala dan suatu tanda keyakinan bahawa tiada tempat meminta tolong melainkan kepada Allah Subhanahu Wataala.

Oleh kerana itu di dalam Islam setiap perbuatan yang diperintahkan kepada kita untuk melakukannya ada doa-doanya, apabila hendak masuk ke tandas pun ada doanya, begitu juga apabila hendak keluar daripadanya. Berdoa adalah salah satu daripada keperluan bagi mendapat kekuatan, keyakinan, harapan, keberkatan, keredaan dan perlindungan Allah Subhanahu Wataala dalam segala apa yang dilakukan. Orang yang tidak berdoa bererti menutup bagi dirinya berbagai-bagai kebaikan dan mendedahkan dirinya akan kemurkaan Allah Subhanahu Wataala.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud:

"Daripada Abu Hurairah Radiallahuanhu katanya: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Orang yang tidak meminta (berdoa) kepada Allah, Allah murka kepadanya."(Riwayat Al-Imam At-Tirmizi).

Merujuk kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan doa itu senjata orang mukmin, ini bermakna doa itu mempunyai kelebihan dan fadilat yang amat besar dan amat banyak, di mana melalui doa, keampunan dan rahmat akan diperolehi, manakala musibah dan kesusahan boleh terhindar kerana jika Allah Subhanahu Wataala menghendaki dan memperkenankan doa hamba-Nya, tidak ada satu pun yang dapat menghalang kerana Allah Subhanahu Wataala tidak akan mensia-siakan doa hamba-Nya yang penuh dengan keikhlasan. Ingatlah berdoa juga boleh menghindarkan sesuatu bala, walaupun bala itu sudah merupakan Qadak (ketentuan Allah Subhanahu Wataala).

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada menjelaskan dalam hadis Baginda yang bermaksud:

"Dari Sulaiman Radiallahuanhu katanya: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Tiada yang boleh menolak Qadak Allah kecuali doa dan tiada yang boleh menambah umur kecuali dengan berbuat amal kebajikan." (Riwayat Al-Imam At-Tirmizi).

Adalah menjadi adat dan kelaziman jika kita berkehendakkan sesuatu daripada seseorang, kita akan bersopan santun dan bertatatertib. Maka apatah lagi jika kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala tentulah lebih dari itu. Firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah Al-A'raaf ayat 55 yang tafsirannya:

"Berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendah diri dan dengan suara perlahan-lahan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas."

Oleh itu kita dituntut menjaga adab dan tatatertib berdoa agar doa itu dimakbulkan. Di antaranya ialah:

Pertama: Berwuduk dan memulakan serta mengakhiri doa dengan menyebut dan memuji-muji nama Allah Subhanahu Wataala serta memberi selawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Kedua: Berdoa mengadap kiblat dan mengangkat dua tangan dan menyapukan kedua tapak tangan ke muka setelah selesai berdoa.

Ketiga: Bersungguh-sungguh dalam berdoa dan merasa penuh yakin akan diperkenankan.

Keempat: Berdoa disertai dengan kerendahan hati, khusyuk dengan jiwa yang tulus ikhlas, merendahkan suara serta diiringi dengan perasaan takut akan azab Allah Subhanahu Wataala dan penuh harapan dengan limpah kurnia-Nya.

Kelima: Memastikan sumber rezeki seperti makanan, minuman dan pakaian adalah daripada yang halal.

Keenam: Apabila berdoa adalah afdal mengulang-ulang doa tiga kali dan tidak berputus asa serta jangan cepat menganggap doa tidak dimakbulkan.

Ketujuh: Janganlah berdoa dengan sesuatu yang tidak selayaknya seperti perkara yang tidak munasabah dan mustahil. Adalah lebih utama berdoa dengan doa-doa yang masyhur yang datang daripada Al-Quran, sunnah dan para sahabat.

Kelapan: Doa-doa tersebut juga hendaklah bersifat umum, menyeluruh dan padat. Doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ialah yang bermaksud:

"Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami daripada api Neraka."

Elok juga diketahui bahawa barang siapa yang berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wataala pada satu per tiga akhir waktu malam dan selepas menunaikan sembahyang fardu, Allah Subhanahu Wataala menjanjikan akan memakbulkan doa dan permintaannya. Ini jelas sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang bermaksud: "Dari Abi Hurairah Radiallahuanhu bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Tuhan kami Tabaraka Wataala turun tiap-tiap malam ke langit dunia ketika tinggal satu per tiga akhir waktu malam, Dia berfirman, barangsiapa yang berdoa kepada-Ku maka Aku akan mengabulkan baginya, barangsiapa meminta kepada-Ku maka Aku akan memberinya, barangsiapa memohon keampunan-Ku maka Aku mengampuninya."

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi yang maksudnya:

"Daripada Abi Umamah Radiallahuanha katanya: Telah ditanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: Bilakah masanya doa yang lebih didengar (dimakbulkan)? Nabi menjawab: Doa tatkala satu per tiga terakhir malam dan sesudah sembahyang fardu."

Sebenarnya terdapat banyak lagi waktu-waktu dan tempat jika kita berdoa pada-Nya, doa akan mudah dan cepat dimakbulkan, di antaranya ialah malam Jumaat dan hari Jumaat, waktu di antara azan dan iqamah, ketika khatib duduk di antara dua khutbah, ketika sujud di dalam sembahyang, bulan Ramadan, pada Malam Qadar, Hari Arafah dan ketika mendengarkan kokokan ayam kerana pada ketika itu ayam sedang melihat Malaikat dan kita mengharapkan agar Malaikat mengaminkan doa kita. Begitu juga ketika minum air zamzam, ketika membaca Al-Quran terutama apabila khatam. Mengikut para ulama bahawa berdoa di tempat-tempat yang mulia seperti di Masjidilharam, Masjid Nabawi dan Masjidilqsa adalah mustajab memandangkan keberkatan dan kemuliaannya, di samping rahmat Allah Subhanahu Wataala yang luas di masjid berkenaan.

Berdoa bukanlah hanya untuk diri sendiri sahaja, tetapi kita juga dituntut mendoakan orang lain terutamanya ibu bapa, anak-anak, ahli keluarga, saudara mara, Muslimin dan Muslimat sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Ibu bapa adalah orang yang paling utama didoakan oleh anak-anak sebagai membalas jasa kerana memelihara dan mendidik di waktu kecil. Sesungguhnya doa anak-anak kepada kedua ibu bapanya adalah besar manfaatnya, lebih-lebih lagi apabila keduanya telah meninggal dunia. Begitulah pula halnya dengan ibu bapa, digalakkan supaya mendoakan anak-anak mereka seperti mana Nabi Ibrahim Alaihissalam mendoakan anaknya sebagaimana firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah Ash-Shaaffat ayat 100 yang tafsirannya:

"Wahai Tuhanku! Kurniakanlah kepadaku anak yang tergolong dari orang-orang yang salih."

Hindarkanlah diri kita daripada berbuat zalim dan menganiaya orang lain, kerana doa orang yang dizalimi itu sangat mustajab, sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari maksudnya: "Dari Ibnu Abbas Radiallahuanhuma katanya: Telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: Dan takutlah engkau akan doa orang yang dizalimi, sesungguhnya doa orang yang dizalimi itu tidak ada di antaranya dan di antara Allah pendinding."

Sebagai orang Islam, marilah sama-sama kita memperbanyakkan doa, kerana doa itu menunjukkan kita taat dan ingat Allah Subhanahu Wataala. Ingat di setiap masa baik di kala senang mahupun susah, di kala kaya ataupun miskin. Percayalah janji Allah Subhanahu Wataala sebagaimana maksud firman-Nya:"Berdoalah kamu kepada- Ku nescaya Aku perkenankan doa permohonan kamu."

Firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah Al-Baqarah ayat 186 yang tafsirannya:

"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu mengenai-Ku maka beritahu kepada mereka: Sesungguhnya Aku (Allah) sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada-Ku. Maka hendaklah mereka menyahut seruan-Ku dengan mematuhi perintah-Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku supaya mereka menjadi baik serta betul."