:

   B.Melayu | English | ﺏﺮﻋ  
8 RabiulAkhir 1436 H | 29 Januari 2015 M


         

         

         
         

8 RabiulAkhir 1436 H
29 Januari 2015 M100 Tahun Perkhidmatan Kesihatan

12hb Rejab 1428H

100 TAHUN PERKHIDMATAN KESIHATAN

Muslimin yang dirahmati Allah,

MARILAH kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wata'ala dengan sebenar-benar takwa iaitu istiqamah dalam mengerjakan segala suruhan-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Dengan yang demikian, mudah-mudahan kita akan menjadi umat yang terbaik dan unggul serta mendapat keredaan Allah di dunia dan di akhirat.

Salah satu nikmat yang dianugerahkan Allah Subhanahu Wata'ala yang amat berharga kepada kita semua ialah sihat tubuh badan. Tiada seorang pun mahu terkena sakit, malahan setiap orang meminta ia dijauhkan daripada sakit kerana sakit boleh menyebabkan seseorang itu sukar untuk melaksanakan sesuatu perkara. Oleh itu agama Islam sangat mengambil berat tentang kesihatan dan menyeru umatnya untuk mengambil langkah-langkah tertentu bagi mengawal diri dari terkena sebarang penyakit.

Agama Islam juga memerintahkan umatnya supaya berusaha dan berubat apabila ditimpa penyakit, bukan hanya membiarkannya atau berserah kepada takdir semata-mata. Kesihatan adalah di antara faktor utama ke arah menjadikan diri, masyarakat dan umat itu kuat. Itulah yang diharapkan oleh agama Islam, sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim maksudnya :

"Dari Abi Hurairah Radiallahuanhu katanya : Telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam : Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wata'ala berbanding seorang mukmin yang lemah. Dan dalam semua perkara kebaikan, rebutlah mana-mana yang mendatangkan manfaat kepadamu dan mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu merasa lemah".

Muslimin yang diberkati Allah,

Dalam menjaga kesihatan dan menghindarkan diri dari terkena penyakit, kita perlulah menjaga kebersihan dengan sebaik-baiknya dalam semua perkara. Kerana itulah Islam awal-awal lagi memberikan peringatan kepada umatnya supaya jangan melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan kepada akal dan tubuh badan dan mengharamkan semua makanan, minuman dan benda-benda yang boleh membinasakan dan membahayakan manusia seperti arak, rokok dan penyalahgunaan dadah. Allah Subhanahu Wata'ala berfirman dalam Surah Al Baqarah ayat 195 tafsirnya :

"Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan".

Muslimin yang dirahmati Allah,

Kita bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu Wata'ala kerana dengan limpah rahmat-Nya jua rakyat di negara ini telah mencapai tahap kesihatan yang baik. Semua ini adalah berkat doa dan usaha semua pihak, terutamanya kepimpinan dan komitmen yang tinggi Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

Sebagaimana yang kita sama-sama maklum bahawa perkhidmatan kesihatan di Negara Brunei Darussalam telah mencapai 100 tahun pada tahun ini. Kementerian Kesihatan dalam menyambut 100 tahun perkhidmatan kesihatan di negara ini telah memilih slogan 'Bersama Menjana Kesihatan Bangsa'. Slogan ini jelas menyatakan usaha semua pihak adalah perlu bagi mencapai kesihatan bangsa yang optima. Langkah-langkah dan usaha kerajaan dan orang ramai serta pihak swasta adalah amat penting dalam menjana kesihatan bangsa.

Sejak 100 tahun yang lalu, pelbagai usaha telah dijalankan oleh Kementerian Kesihatan ke arah meningkatkan tahap kesihatan rakyat dan penduduk negara ini. Di antara usaha yang telah dijalankan merangkumi perkembangan infrastruktur kesihatan iaitu dengan terbinanya hospital-hospital, pusat-pusat dan klinik-klinik kesihatan. Kita juga telah dapat menyaksikan peningkatan jumlah dan kemahiran warga kerja kesihatan dan peningkatan kualiti dan perkembangan skop perkhidmatan. Berbagai perkhidmatan kepakaran telah dapat disediakan di dalam negara, contohnya penyiasatan dan rawatan penyakit jantung dan rawatan kemoterapi bagi pesakit yang menghidap penyakit kanser telah dapat dijalankan di negara ini. Jika dahulunya pesakit perlu dihantar keluar negara, tetapi kini rawatannya telah dapat diperolehi di dalam negara.

Sesungguhnya tahap kesihatan yang kita nikmati pada masa ini adalah hasil usaha dan kerjasama semua pihak. Contohnya perkembangan dalam sektor ekonomi, pendidikan, agama dan pembangunan negara juga turut menyumbang ke arah peningkatan tahap kesihatan. Misalnya sumber air paip yang kita perolehi adalah bersih dan selamat. Air yang bersih dapat mencegah berbagai gejala penyakit bawaan air, sementara itu bekalan air yang berflorida dapat membantu mencegah kerosakan gigi. Begitu juga perkembangan infrastruktur seperti pembinaan jalan raya dan kemudahan-kemudahan lainnya telah membolehkan orang ramai mengunjungi pusat-pusat atau kemudahan kesihatan yang disediakan dengan mudah.

Dalam pada itu, kita juga tidak terlepas dari menghadapi cabaran-cabaran yang mengancam kesihatan hasil dari kepesatan pembangunan dan kehidupan yang moden. Jika dahulunya kita menghadapi ancaman penyakit-penyakit berjangkit, tetapi kini berbagai penyakit-penyakit yang disebabkan oleh gaya hidup moden telah menjadi punca utama kematian di negara ini. Penyakit kanser, penyakit jantung dan kencing manis adalah penyebab utama kematian sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Penyakit-penyakit tersebut adalah penyakit-penyakit kronik yang memerlukan kos rawatan yang tinggi. Oleh itu, untuk menghindarkan dari terkena penyakit seperti ini hendaklah kita menjaga permakanan seharian dan mengamalkan cara hidup yang sihat.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita beberapa panduan dalam aspek permakanan, di antaranya dengan mengamalkan permakanan yang sederhana iaitu makan apabila lapar dan berhenti sebelum kenyang.

Manakala dalam bidang sains permakanan, kita dinasihatkan supaya makan dalam jumlah yang sederhana. Pakar permakanan telah mensyorkan untuk mengurangkan kandungan lemak, manis dan masin dalam makanan dan minuman. Oleh itu, hendaklah kita makan mengikut keperluan aktiviti dan kecergasan yang kita lakukan setiap hari kerana permakanan yang berlebihan akan mengundang pelbagai gejala dan masalah kesihatan seperti obesiti, yang boleh mengakibatkan pelbagai penyakit seperti penyakit kencing manis, tekanan darah tinggi, arthritis dan penyakit jantung koronari.

Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang maksudnya :

"Dari Mikdam bin Makdikarib berkata : Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda : Tiada seorang anak Adam yang memenuhi sesuatu bekas yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah bagi anak Adam itu makan beberapa suap makanan untuk menguatkan tubuhnya. Kalau mesti juga tidak dapat dielakkan, maka isilah perut sekadar satu pertiga untuk makanan, satu pertiga untuk minuman dan satu pertiga untuk bernafas". (Riwayat Al-Imam Ibnu Maajah)

Akhirnya marilah kita sama-sama memelihara diri, keluarga dan masyarakat kita dengan menjaga kesihatan dan mengamalkan permakanan dan cara hidup yang baik dan sihat. Semoga dengan yang demikian kita akan dapat mengerjakan segala amal ibadat dengan lebih baik dan sempurna. Amin Ya Rabbal'alamin.

Firman Allah Subhanahu Wata'ala berfirman dalam Surah Al A'raaf ayat 31 tafsirnya :

"Dan makanlah serta minumlah dan janganlah pula kamu melampau-lampau sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas".


Masjid-Masjid Di Negara Brunei Darussalam
Kegiatan Institusi/Sekolah
Ceramah
Khutbah
Lawatan Rasmi
Anugerah Takmir Masjid
Anugerah Sekolah Ugama Tauladan

         

                  


        Khutbah
Adab dan Tatatertib Berdoa

11hb Rabiulakhir 1426

ADAB DAN TATATERTIB BERDOA

MARILAH kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wataala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan dengan melakukan segala suruhan-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa dan beriman serta selamat di dunia dan di akhirat.

Allah Subhanahu Wataala berfirman dalam Surah Al-Mu'min ayat 60 yang tafsirannya:

"Dan Tuhanmu berfirman: Berdoalah kamu kepada-Ku nescaya Aku perkenankan doa permohanan kamu."

Doa itu ialah ibadat dan doa itu juga adalah senjata orang mukmin. Allah Subhanahu Wataala memerintahkan hamba-hamba-Nya supaya berdoa dan memohon kepada-Nya. Di samping itu pula, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri berpesan supaya kita berdoa bersungguh-sungguh. Berdoa itu adalah merupakan pengakuan seseorang hamba terhadap kekuasaan Allah Subhanahu Wataala dan suatu tanda keyakinan bahawa tiada tempat meminta tolong melainkan kepada Allah Subhanahu Wataala.

Oleh kerana itu di dalam Islam setiap perbuatan yang diperintahkan kepada kita untuk melakukannya ada doa-doanya, apabila hendak masuk ke tandas pun ada doanya, begitu juga apabila hendak keluar daripadanya. Berdoa adalah salah satu daripada keperluan bagi mendapat kekuatan, keyakinan, harapan, keberkatan, keredaan dan perlindungan Allah Subhanahu Wataala dalam segala apa yang dilakukan. Orang yang tidak berdoa bererti menutup bagi dirinya berbagai-bagai kebaikan dan mendedahkan dirinya akan kemurkaan Allah Subhanahu Wataala.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud:

"Daripada Abu Hurairah Radiallahuanhu katanya: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Orang yang tidak meminta (berdoa) kepada Allah, Allah murka kepadanya."(Riwayat Al-Imam At-Tirmizi).

Merujuk kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan doa itu senjata orang mukmin, ini bermakna doa itu mempunyai kelebihan dan fadilat yang amat besar dan amat banyak, di mana melalui doa, keampunan dan rahmat akan diperolehi, manakala musibah dan kesusahan boleh terhindar kerana jika Allah Subhanahu Wataala menghendaki dan memperkenankan doa hamba-Nya, tidak ada satu pun yang dapat menghalang kerana Allah Subhanahu Wataala tidak akan mensia-siakan doa hamba-Nya yang penuh dengan keikhlasan. Ingatlah berdoa juga boleh menghindarkan sesuatu bala, walaupun bala itu sudah merupakan Qadak (ketentuan Allah Subhanahu Wataala).

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada menjelaskan dalam hadis Baginda yang bermaksud:

"Dari Sulaiman Radiallahuanhu katanya: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Tiada yang boleh menolak Qadak Allah kecuali doa dan tiada yang boleh menambah umur kecuali dengan berbuat amal kebajikan." (Riwayat Al-Imam At-Tirmizi).

Adalah menjadi adat dan kelaziman jika kita berkehendakkan sesuatu daripada seseorang, kita akan bersopan santun dan bertatatertib. Maka apatah lagi jika kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala tentulah lebih dari itu. Firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah Al-A'raaf ayat 55 yang tafsirannya:

"Berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendah diri dan dengan suara perlahan-lahan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas."

Oleh itu kita dituntut menjaga adab dan tatatertib berdoa agar doa itu dimakbulkan. Di antaranya ialah:

Pertama: Berwuduk dan memulakan serta mengakhiri doa dengan menyebut dan memuji-muji nama Allah Subhanahu Wataala serta memberi selawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Kedua: Berdoa mengadap kiblat dan mengangkat dua tangan dan menyapukan kedua tapak tangan ke muka setelah selesai berdoa.

Ketiga: Bersungguh-sungguh dalam berdoa dan merasa penuh yakin akan diperkenankan.

Keempat: Berdoa disertai dengan kerendahan hati, khusyuk dengan jiwa yang tulus ikhlas, merendahkan suara serta diiringi dengan perasaan takut akan azab Allah Subhanahu Wataala dan penuh harapan dengan limpah kurnia-Nya.

Kelima: Memastikan sumber rezeki seperti makanan, minuman dan pakaian adalah daripada yang halal.

Keenam: Apabila berdoa adalah afdal mengulang-ulang doa tiga kali dan tidak berputus asa serta jangan cepat menganggap doa tidak dimakbulkan.

Ketujuh: Janganlah berdoa dengan sesuatu yang tidak selayaknya seperti perkara yang tidak munasabah dan mustahil. Adalah lebih utama berdoa dengan doa-doa yang masyhur yang datang daripada Al-Quran, sunnah dan para sahabat.

Kelapan: Doa-doa tersebut juga hendaklah bersifat umum, menyeluruh dan padat. Doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ialah yang bermaksud:

"Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami daripada api Neraka."

Elok juga diketahui bahawa barang siapa yang berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wataala pada satu per tiga akhir waktu malam dan selepas menunaikan sembahyang fardu, Allah Subhanahu Wataala menjanjikan akan memakbulkan doa dan permintaannya. Ini jelas sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang bermaksud: "Dari Abi Hurairah Radiallahuanhu bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Tuhan kami Tabaraka Wataala turun tiap-tiap malam ke langit dunia ketika tinggal satu per tiga akhir waktu malam, Dia berfirman, barangsiapa yang berdoa kepada-Ku maka Aku akan mengabulkan baginya, barangsiapa meminta kepada-Ku maka Aku akan memberinya, barangsiapa memohon keampunan-Ku maka Aku mengampuninya."

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi yang maksudnya:

"Daripada Abi Umamah Radiallahuanha katanya: Telah ditanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: Bilakah masanya doa yang lebih didengar (dimakbulkan)? Nabi menjawab: Doa tatkala satu per tiga terakhir malam dan sesudah sembahyang fardu."

Sebenarnya terdapat banyak lagi waktu-waktu dan tempat jika kita berdoa pada-Nya, doa akan mudah dan cepat dimakbulkan, di antaranya ialah malam Jumaat dan hari Jumaat, waktu di antara azan dan iqamah, ketika khatib duduk di antara dua khutbah, ketika sujud di dalam sembahyang, bulan Ramadan, pada Malam Qadar, Hari Arafah dan ketika mendengarkan kokokan ayam kerana pada ketika itu ayam sedang melihat Malaikat dan kita mengharapkan agar Malaikat mengaminkan doa kita. Begitu juga ketika minum air zamzam, ketika membaca Al-Quran terutama apabila khatam. Mengikut para ulama bahawa berdoa di tempat-tempat yang mulia seperti di Masjidilharam, Masjid Nabawi dan Masjidilqsa adalah mustajab memandangkan keberkatan dan kemuliaannya, di samping rahmat Allah Subhanahu Wataala yang luas di masjid berkenaan.

Berdoa bukanlah hanya untuk diri sendiri sahaja, tetapi kita juga dituntut mendoakan orang lain terutamanya ibu bapa, anak-anak, ahli keluarga, saudara mara, Muslimin dan Muslimat sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Ibu bapa adalah orang yang paling utama didoakan oleh anak-anak sebagai membalas jasa kerana memelihara dan mendidik di waktu kecil. Sesungguhnya doa anak-anak kepada kedua ibu bapanya adalah besar manfaatnya, lebih-lebih lagi apabila keduanya telah meninggal dunia. Begitulah pula halnya dengan ibu bapa, digalakkan supaya mendoakan anak-anak mereka seperti mana Nabi Ibrahim Alaihissalam mendoakan anaknya sebagaimana firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah Ash-Shaaffat ayat 100 yang tafsirannya:

"Wahai Tuhanku! Kurniakanlah kepadaku anak yang tergolong dari orang-orang yang salih."

Hindarkanlah diri kita daripada berbuat zalim dan menganiaya orang lain, kerana doa orang yang dizalimi itu sangat mustajab, sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari maksudnya: "Dari Ibnu Abbas Radiallahuanhuma katanya: Telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: Dan takutlah engkau akan doa orang yang dizalimi, sesungguhnya doa orang yang dizalimi itu tidak ada di antaranya dan di antara Allah pendinding."

Sebagai orang Islam, marilah sama-sama kita memperbanyakkan doa, kerana doa itu menunjukkan kita taat dan ingat Allah Subhanahu Wataala. Ingat di setiap masa baik di kala senang mahupun susah, di kala kaya ataupun miskin. Percayalah janji Allah Subhanahu Wataala sebagaimana maksud firman-Nya:"Berdoalah kamu kepada- Ku nescaya Aku perkenankan doa permohonan kamu."

Firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah Al-Baqarah ayat 186 yang tafsirannya:

"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu mengenai-Ku maka beritahu kepada mereka: Sesungguhnya Aku (Allah) sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada-Ku. Maka hendaklah mereka menyahut seruan-Ku dengan mematuhi perintah-Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku supaya mereka menjadi baik serta betul."