:

   B.Melayu | English | ﺏﺮﻋ  
2 Muharram 1436 H | 26 Oktober 2014 M


         

         

         
         

2 Muharram 1436 H
26 Oktober 2014 MMEMPERKASA BUDAYA MEMBACA

MARILAH kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subahanahu Wata'ala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan dengan melakukan segala suruhan-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa dan beriman serta selamat di dunia dan di akhirat.

Muslimin yang dirahmati Allah,

Menuntut ilmu merupakan satu kemestian bagi setiap orang Islam, kerana dengan ilmu seseorang itu bukan sahaja boleh membangun dan memajukan dirinya bahkan juga untuk masyarakat dan negaranya. Terdapat banyak cara untuk mendapatkan ilmu itu antaranya melalui pembacaan. Allah Subahanahu Wata'ala berfirman dalam surah Al 'Alaq ayat 1-5 tafsirnya:

"Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian mahluk, ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku, bacalah dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan, ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya".

Sebagai umat Islam kita hendaklah menjadikan budaya membaca sebagai amalan kerana membaca itu adalah amalan mulia yang dapat membentuk insan berilmu pengetahuan. Sesungguhnya orang yang berilmu pengetahuan tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Oleh sebab itu Allah Subahanahu Wata'ala telah menjanjikan kedudukan yang tinggi bagi orang-orang yang berilmu, sebagaimana firman Allah Subahanahu Wata'ala dalam surah Al Mujaadilah ayat 11 tafsirnya:

"Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat. Dan ingatlah Allah Maha Mendalam Pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan"

Muslimin yang dirahmati Allah,

Sebagaimana yang diketahui bahawa sesebuah negara hanya akan membangun dan maju jika rakyatnya berilmu pengetahuan, kerana ilmu dapat menjadikan seseorang itu bijak pandai sehingga mampu menguasai pelbagai bidang ilmu. Kerana itu di mana-mana negara di dunia ini mementingkan pendidikan rakyat dan penduduknya dengan membangun sekolah dan institusi pengajian tinggi sebagai pusat untuk menimba ilmu pengetahuan. Ilmu yang dipelajari itu sebahagian besarnya diperolehi melalui faedah membaca.

Terdapat banyak kelebihan dari amalan membaca, antaranya seseorang itu bukan sahaja akan mendapat ilmu, bahkan juga akan dapat mengasah fikiran seseorang itu menjadi lebih tajam, kreatif dan inovatif serta dapat menjadikan minda lebih berkembang dengan idea dan pengetahuan yang baru.

Oleh itu sudah sewajarnya budaya membaca ini disemai dan disuburkan kepada semua peringkat golongan masyarakat lebih-lebih lagi kepada anak-anak, bak kata pepatah melentur buluh biarlah dari rebungnya. Namun dalam mendidik anak-anak supaya suka membaca, para ibubapa perlu ikut sama menunjukkan minat untuk membaca kerana mereka merupakan role model dan pendorong yang menjadi ikutan kepada anak-anak mereka untuk suka membaca.

Ibubapa juga digalakkan untuk membawa anak-anak mereka ke perpustakaan agar dapat memupuk minat membaca ke dalam jiwa anak-anak mereka. Sebagai ibubapa, kita juga perlu mengambil perhatian agar bahan-bahan bacaan yang dibaca oleh anak-anak ialah bahan-bahan bacaan yang berfaedah dan boleh menambah pengetahuan, bukannya bahan-bahan bacaan yang tidak bermanfaat dan boleh merosakkan minda serta menyesatkan. Selain itu, bagi memupuk lagi minat membaca di kalangan keluarga adalah sebaiknya kita mengwujudkan perpustakaan mini ataupun sekurang-kurangnya menyediakan sedikit bahan-bahan bacaan di rumah kita.

Sebenarnya amalan membaca tidak terhad di tempat-tempat tertentu sahaja, akan tetapi amalan tersebut boleh dilakukan di mana-mana sahaja kita berada seperti ketika sedang menunggu giliran di klinik-klinik dan hospital-hospital, di kaunter-kaunter pembayaran dan sebagainya.

Selain itu, bahan-bahan bacaan bukan hanya terhad melalui buku, majalah dan akhbar, kita juga boleh mendapatkan bahan-bahan bacaan di internet. Walaupun pengunaan internet sangat berfaedah dan berguna pada zaman ini, tetapi jika disalahgunakan akan mendatangkan kemudaratan. Teknologi ini pada asalnya adalah untuk memudahkan sesuatu. Jika sekiranya teknologi yang berfaedah ini digunakan dengan niat yang betul, maka ia akan membawa manfaat dan kesejahteraan hidup, tetapi jika sebaliknya maka akan membawa kepada kemudaratan dan kerugian.

Muslimin yang dirahmati Allah,

Melihat betapa penting kesedaran membaca itu perlu dipupuk di kalangan masyarakat kita, khususnya kanak-kanak, remaja dan belia maka Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai agensi kerajaan yang berkait rapat dengan bidang pembacaan ini telah mengungkayahkan projek Memperkasa Budaya Membaca sepajang tahun 2012 ini.

Sesungguhnya usaha sedemikian adalah sangat baik dan sudah sewajarnya kita menyokong usaha tersebut dengan meningkatkan lagi budaya membaca kita dari semasa ke semasa. Perlu diingat, satu-satunya jalan untuk mendapatkan ilmu yang berguna dan membina ialah dengan banyak membaca dari sumber yang benar dan sahih. Mudah-mudahan dengan kekuatan ilmu pengetahuan, kita dapat mencipta kecemerlangan dan memertabatkan umat Islam ke mercu kejayaan. Akhirnya, sama-samalah kita berdoa semoga Allah Subahanahu Wata'ala menambahkan ilmu pengetahuan dan mengurniakan kefahaman kepada kita. Mudah-mudahan diri kita, bangsa, agama dan negara akan maju jaya dan sentiasa dalam perlindungan Allah Subahanahu Wata'ala. Amin Ya Rabbal Alamin.

Surah Al Imran ayat 7 tafsirnya:

"Dan orang-orang yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dalam ilmu-ilmu agama berkata: Kami beriman kepada-Nya, semuanya itu datangnya dari sisi Tuhan kami. Dan tiadalah yang mengambil pelajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang berfikiran".


Masjid-Masjid Di Negara Brunei Darussalam
Kegiatan Institusi/Sekolah
Ceramah
Khutbah
Lawatan Rasmi
Anugerah Takmir Masjid
Anugerah Sekolah Ugama Tauladan

         

                  


        Khutbah
Adab dan Tatatertib Berdoa

11hb Rabiulakhir 1426

ADAB DAN TATATERTIB BERDOA

MARILAH kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wataala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan dengan melakukan segala suruhan-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa dan beriman serta selamat di dunia dan di akhirat.

Allah Subhanahu Wataala berfirman dalam Surah Al-Mu'min ayat 60 yang tafsirannya:

"Dan Tuhanmu berfirman: Berdoalah kamu kepada-Ku nescaya Aku perkenankan doa permohanan kamu."

Doa itu ialah ibadat dan doa itu juga adalah senjata orang mukmin. Allah Subhanahu Wataala memerintahkan hamba-hamba-Nya supaya berdoa dan memohon kepada-Nya. Di samping itu pula, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri berpesan supaya kita berdoa bersungguh-sungguh. Berdoa itu adalah merupakan pengakuan seseorang hamba terhadap kekuasaan Allah Subhanahu Wataala dan suatu tanda keyakinan bahawa tiada tempat meminta tolong melainkan kepada Allah Subhanahu Wataala.

Oleh kerana itu di dalam Islam setiap perbuatan yang diperintahkan kepada kita untuk melakukannya ada doa-doanya, apabila hendak masuk ke tandas pun ada doanya, begitu juga apabila hendak keluar daripadanya. Berdoa adalah salah satu daripada keperluan bagi mendapat kekuatan, keyakinan, harapan, keberkatan, keredaan dan perlindungan Allah Subhanahu Wataala dalam segala apa yang dilakukan. Orang yang tidak berdoa bererti menutup bagi dirinya berbagai-bagai kebaikan dan mendedahkan dirinya akan kemurkaan Allah Subhanahu Wataala.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud:

"Daripada Abu Hurairah Radiallahuanhu katanya: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Orang yang tidak meminta (berdoa) kepada Allah, Allah murka kepadanya."(Riwayat Al-Imam At-Tirmizi).

Merujuk kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan doa itu senjata orang mukmin, ini bermakna doa itu mempunyai kelebihan dan fadilat yang amat besar dan amat banyak, di mana melalui doa, keampunan dan rahmat akan diperolehi, manakala musibah dan kesusahan boleh terhindar kerana jika Allah Subhanahu Wataala menghendaki dan memperkenankan doa hamba-Nya, tidak ada satu pun yang dapat menghalang kerana Allah Subhanahu Wataala tidak akan mensia-siakan doa hamba-Nya yang penuh dengan keikhlasan. Ingatlah berdoa juga boleh menghindarkan sesuatu bala, walaupun bala itu sudah merupakan Qadak (ketentuan Allah Subhanahu Wataala).

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada menjelaskan dalam hadis Baginda yang bermaksud:

"Dari Sulaiman Radiallahuanhu katanya: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Tiada yang boleh menolak Qadak Allah kecuali doa dan tiada yang boleh menambah umur kecuali dengan berbuat amal kebajikan." (Riwayat Al-Imam At-Tirmizi).

Adalah menjadi adat dan kelaziman jika kita berkehendakkan sesuatu daripada seseorang, kita akan bersopan santun dan bertatatertib. Maka apatah lagi jika kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala tentulah lebih dari itu. Firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah Al-A'raaf ayat 55 yang tafsirannya:

"Berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendah diri dan dengan suara perlahan-lahan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas."

Oleh itu kita dituntut menjaga adab dan tatatertib berdoa agar doa itu dimakbulkan. Di antaranya ialah:

Pertama: Berwuduk dan memulakan serta mengakhiri doa dengan menyebut dan memuji-muji nama Allah Subhanahu Wataala serta memberi selawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Kedua: Berdoa mengadap kiblat dan mengangkat dua tangan dan menyapukan kedua tapak tangan ke muka setelah selesai berdoa.

Ketiga: Bersungguh-sungguh dalam berdoa dan merasa penuh yakin akan diperkenankan.

Keempat: Berdoa disertai dengan kerendahan hati, khusyuk dengan jiwa yang tulus ikhlas, merendahkan suara serta diiringi dengan perasaan takut akan azab Allah Subhanahu Wataala dan penuh harapan dengan limpah kurnia-Nya.

Kelima: Memastikan sumber rezeki seperti makanan, minuman dan pakaian adalah daripada yang halal.

Keenam: Apabila berdoa adalah afdal mengulang-ulang doa tiga kali dan tidak berputus asa serta jangan cepat menganggap doa tidak dimakbulkan.

Ketujuh: Janganlah berdoa dengan sesuatu yang tidak selayaknya seperti perkara yang tidak munasabah dan mustahil. Adalah lebih utama berdoa dengan doa-doa yang masyhur yang datang daripada Al-Quran, sunnah dan para sahabat.

Kelapan: Doa-doa tersebut juga hendaklah bersifat umum, menyeluruh dan padat. Doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ialah yang bermaksud:

"Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami daripada api Neraka."

Elok juga diketahui bahawa barang siapa yang berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wataala pada satu per tiga akhir waktu malam dan selepas menunaikan sembahyang fardu, Allah Subhanahu Wataala menjanjikan akan memakbulkan doa dan permintaannya. Ini jelas sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang bermaksud: "Dari Abi Hurairah Radiallahuanhu bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Tuhan kami Tabaraka Wataala turun tiap-tiap malam ke langit dunia ketika tinggal satu per tiga akhir waktu malam, Dia berfirman, barangsiapa yang berdoa kepada-Ku maka Aku akan mengabulkan baginya, barangsiapa meminta kepada-Ku maka Aku akan memberinya, barangsiapa memohon keampunan-Ku maka Aku mengampuninya."

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi yang maksudnya:

"Daripada Abi Umamah Radiallahuanha katanya: Telah ditanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: Bilakah masanya doa yang lebih didengar (dimakbulkan)? Nabi menjawab: Doa tatkala satu per tiga terakhir malam dan sesudah sembahyang fardu."

Sebenarnya terdapat banyak lagi waktu-waktu dan tempat jika kita berdoa pada-Nya, doa akan mudah dan cepat dimakbulkan, di antaranya ialah malam Jumaat dan hari Jumaat, waktu di antara azan dan iqamah, ketika khatib duduk di antara dua khutbah, ketika sujud di dalam sembahyang, bulan Ramadan, pada Malam Qadar, Hari Arafah dan ketika mendengarkan kokokan ayam kerana pada ketika itu ayam sedang melihat Malaikat dan kita mengharapkan agar Malaikat mengaminkan doa kita. Begitu juga ketika minum air zamzam, ketika membaca Al-Quran terutama apabila khatam. Mengikut para ulama bahawa berdoa di tempat-tempat yang mulia seperti di Masjidilharam, Masjid Nabawi dan Masjidilqsa adalah mustajab memandangkan keberkatan dan kemuliaannya, di samping rahmat Allah Subhanahu Wataala yang luas di masjid berkenaan.

Berdoa bukanlah hanya untuk diri sendiri sahaja, tetapi kita juga dituntut mendoakan orang lain terutamanya ibu bapa, anak-anak, ahli keluarga, saudara mara, Muslimin dan Muslimat sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Ibu bapa adalah orang yang paling utama didoakan oleh anak-anak sebagai membalas jasa kerana memelihara dan mendidik di waktu kecil. Sesungguhnya doa anak-anak kepada kedua ibu bapanya adalah besar manfaatnya, lebih-lebih lagi apabila keduanya telah meninggal dunia. Begitulah pula halnya dengan ibu bapa, digalakkan supaya mendoakan anak-anak mereka seperti mana Nabi Ibrahim Alaihissalam mendoakan anaknya sebagaimana firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah Ash-Shaaffat ayat 100 yang tafsirannya:

"Wahai Tuhanku! Kurniakanlah kepadaku anak yang tergolong dari orang-orang yang salih."

Hindarkanlah diri kita daripada berbuat zalim dan menganiaya orang lain, kerana doa orang yang dizalimi itu sangat mustajab, sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari maksudnya: "Dari Ibnu Abbas Radiallahuanhuma katanya: Telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: Dan takutlah engkau akan doa orang yang dizalimi, sesungguhnya doa orang yang dizalimi itu tidak ada di antaranya dan di antara Allah pendinding."

Sebagai orang Islam, marilah sama-sama kita memperbanyakkan doa, kerana doa itu menunjukkan kita taat dan ingat Allah Subhanahu Wataala. Ingat di setiap masa baik di kala senang mahupun susah, di kala kaya ataupun miskin. Percayalah janji Allah Subhanahu Wataala sebagaimana maksud firman-Nya:"Berdoalah kamu kepada- Ku nescaya Aku perkenankan doa permohonan kamu."

Firman Allah Subhanahu Wataala dalam Surah Al-Baqarah ayat 186 yang tafsirannya:

"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu mengenai-Ku maka beritahu kepada mereka: Sesungguhnya Aku (Allah) sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada-Ku. Maka hendaklah mereka menyahut seruan-Ku dengan mematuhi perintah-Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku supaya mereka menjadi baik serta betul."