Carian :

12 JamadilAwal 1436 H | 3 Mac 2015 M


         Daftar Masuk
Daftar Masuk
Daftar Sekarang
Masalah Daftar Masuk

         Bersama
YB Menteri
Yang Berhormat Pengiran Dato Seri Setia Dr. Haji Mohammad bin Pengiran Haji Abdul Rahman
YM Timbalan Menteri
Yang Mulia Pengiran Dato Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar
YM Setiausaha Tetap
Yang Mulia Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yussof
YM Setiausaha Tetap
Yang Mulia Awang Haji Mohammad 'Abdoh bin Dato Seri Setia Haji Abd Salam
YM Timbalan Setiausaha Tetap
Yang Mulia Awang Haji Harun bin Haji Junid

         Jabatan-Jabatan
         Aplikasi
Waktu Sembahyang

12 JamadilAwal 1436 H
3 Mac 2015 M

Peringatan : Waktu-waktu sembahyang bagi Daerah Tutong ditambah 1 minit dan Daerah Belait ditambah 3 minit
Jadual Waktu Sembahyang
Petikan Al-Quran & Hadith

Ganjaran Kebajikan
Hadis daripada Jarir bin Abdullah bahawa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda yang bermaksud:"Sesiapa yang mengasaskan jalan yang baik dalam Islam, maka orang selepasnya mengamalkannya, akan dicatatkan baginya pahala sebagaimana pahala orang yang mengikutnya dengan tidak dikurangkan sedikit pun pahalanya. Dan barangsiapa mengasaskan jalan yang tidak baik dalam Islam, maka orang selepasnya mengamalkannya, akan dicatatkan baginya dosa sebagaimana dosa orang yang melakukannya dengan tidak dikurangkan sedikit pun dosanya". (Hadis riwayat Imam Muslim)
Doa-doa Pilihan
Salawat
Kalendar Islam, Penukaran tarikh Masehi ke Hijrah/Hijrah ke Masehi & Fadhilat bulan-bulan Islam
Multimedia Islam
Forum Islam

         KUPU SB

         Projek E-Kerajaan         Pautan Facebook


        Doa-doa Pilihan