Carian :

3 RabiulAwal 1436 H | 25 Disember 2014 M


         Daftar Masuk
Daftar Masuk
Daftar Sekarang
Masalah Daftar Masuk

         Bersama
YB Menteri
Yang Berhormat Pengiran Dato Seri Setia Dr. Haji Mohammad bin Pengiran Haji Abdul Rahman
YM Timbalan Menteri
Yang Mulia Pengiran Dato Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar
YM Setiausaha Tetap
Yang Mulia Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yussof
YM Setiausaha Tetap
Yang Mulia Awang Haji Mohammad 'Abdoh bin Dato Seri Setia Haji Abd Salam
YM Timbalan Setiausaha Tetap
Yang Mulia Awang Haji Harun bin Haji Junid

         Jabatan-Jabatan
         Aplikasi
Waktu Sembahyang

3 RabiulAwal 1436 H
25 Disember 2014 M

Peringatan : Waktu-waktu sembahyang bagi Daerah Tutong ditambah 1 minit dan Daerah Belait ditambah 3 minit
Jadual Waktu Sembahyang
Petikan Al-Quran & Hadith

Melengkapkan Anak Dengan Tiga Perkara
Diriwayatkan oleh al-Imam ad-Dailami bahawa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, maksudnya: "Lengkapkanlah anak-anak kamu dengan tiga perkara: Cinta terhadap Nabi kamu, cinta terhadap ahli rumahtangganya, dan selalu membaca al-Qur'an".
Doa-doa Pilihan
Salawat
Kalendar Islam, Penukaran tarikh Masehi ke Hijrah/Hijrah ke Masehi & Fadhilat bulan-bulan Islam
Multimedia Islam
Forum Islam

         KUPU SB

         Projek E-Kerajaan         Pautan Facebook


        Institut Tahfiz Al Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah
Maklumat ringkas berkaitan dengan Institut Tahfiz Al-Quran hassanal Bolkiah. Klik pada mana-mana pautan di bawah untuk mendapatkan maklumat penuh berkaitan dengan sub-menu yang berikut.
Tarikh Berita Institut Tahfiz Al Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah

Tiada Artikel Terkini
Perkara
Dari Meja Mudir Ucapan daripada Mudir... Seterusnya...
Pendahuluan Pendahuluan... Seterusnya...
Sejarah Ringkas ITQSHHB Sejarah Ringkas ITQSHHB... Seterusnya...
Misi Misi ITQSHHB... Seterusnya...
Objektif Objektif ITQSHHB... Seterusnya...
Struktur Organisasi ITQSHHB Struktur Organisasi ITQSHHB... Seterusnya...
Struktur Organisasi Dalaman Struktur Organisasi Dalaman... Seterusnya...
Sistem Pengajian ITQSHHB Sistem Pengajian ITQSHHB... Seterusnya...
Hala Tuju ITQSHHB Hala Tuju ITQSHHB... Seterusnya...
Pencapaian Hafazan Al-Quran Pencapaian Hafazan Al-Quran... Seterusnya...
Pusat Pengajian Dan Penyebaran Al-Quran MABIMS Pusat Pengajian Dan Penyebaran Al-Quran MABIMS... Seterusnya...
Kemudahan-Kemudahan Yang Terdapat Di ITQSHHB Kemudahan-Kemudahan Yang Terdapat Di ITQSHHB... Seterusnya...
Hubungi Kami Hubungi Kami... Seterusnya...
1 - 13 daripada 13