Carian :

24 Ramadhan 1435 H | 22 Julai 2014 M


         Daftar Masuk
Daftar Masuk
Daftar Sekarang
Masalah Daftar Masuk

         Bersama
YB Menteri
Yang Berhormat Pengiran Dato Seri Setia Dr. Haji Mohammad bin Pengiran Haji Abdul Rahman
YM Timbalan Menteri
Yang Mulia Pengiran Dato Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar
YM Setiausaha Tetap
Yang Mulia Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yussof
YM Setiausaha Tetap
Yang Mulia Awang Haji Mohammad 'Abdoh bin Dato Seri Setia Haji Abd Salam
YM Timbalan Setiausaha Tetap
Yang Mulia Awang Haji Harun bin Haji Junid

         Jabatan-Jabatan
         Aplikasi
Waktu Sembahyang

24 Ramadhan 1435 H
22 Julai 2014 M

Peringatan : Waktu-waktu sembahyang bagi Daerah Tutong ditambah 1 minit dan Daerah Belait ditambah 3 minit
Jadual Waktu Sembahyang
Petikan Al-Quran & Hadith

Kewajipan Amar Maruf Nahi Munkar
Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Surah A-li Imraan: ayat 104, tafsirnya: "Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru (berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan Islam), dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada segala yang salah (buruk dan keji). Dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya".
Doa-doa Pilihan
Salawat
Kalendar Islam, Penukaran tarikh Masehi ke Hijrah/Hijrah ke Masehi & Fadhilat bulan-bulan Islam
Multimedia Islam
Forum Islam

         KUPU SB

         Projek E-Kerajaan         Pautan Facebook


        Institut Tahfiz Al Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah
Maklumat ringkas berkaitan dengan Institut Tahfiz Al-Quran hassanal Bolkiah. Klik pada mana-mana pautan di bawah untuk mendapatkan maklumat penuh berkaitan dengan sub-menu yang berikut.
Tarikh Berita Institut Tahfiz Al Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah

Tiada Artikel Terkini
Perkara
Dari Meja Mudir Ucapan daripada Mudir... Seterusnya...
Pendahuluan Pendahuluan... Seterusnya...
Sejarah Ringkas ITQSHHB Sejarah Ringkas ITQSHHB... Seterusnya...
Misi Misi ITQSHHB... Seterusnya...
Objektif Objektif ITQSHHB... Seterusnya...
Struktur Organisasi ITQSHHB Struktur Organisasi ITQSHHB... Seterusnya...
Struktur Organisasi Dalaman Struktur Organisasi Dalaman... Seterusnya...
Sistem Pengajian ITQSHHB Sistem Pengajian ITQSHHB... Seterusnya...
Hala Tuju ITQSHHB Hala Tuju ITQSHHB... Seterusnya...
Pencapaian Hafazan Al-Quran Pencapaian Hafazan Al-Quran... Seterusnya...
Pusat Pengajian Dan Penyebaran Al-Quran MABIMS Pusat Pengajian Dan Penyebaran Al-Quran MABIMS... Seterusnya...
Kemudahan-Kemudahan Yang Terdapat Di ITQSHHB Kemudahan-Kemudahan Yang Terdapat Di ITQSHHB... Seterusnya...
Hubungi Kami Hubungi Kami... Seterusnya...
1 - 13 daripada 13