:

   B.Melayu | English | ﺏﺮﻋ  
6 JamadilAkhir 1436 H | 27 Mac 2015 M


         

         

         
         

6 JamadilAkhir 1436 H
27 Mac 2015 MBAHAGIAN KAWALAN MAKANAN HALAL

Bahagian Kawalan Makanan Halal (BKMH) ditubuhkan berdasarkan Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang DiPertuan Negara Brunei Darussalam bersempena ulang tahun keputeraan Baginda kali ke 55 tahun pada 15hb. Julai, 2001. Demi menyahut titah Baginda itu maka, Perintah Sijil Halal dan Label Halal telah digubal dan telah diwartakan pada tahun 2005 Dengan penggubalan Perintah tersebut BKMH adalah diamanahkan dan dipertanggungjawabkan bagi mengawal dan menangani segala permakanan halal di negara ini termasuk restoran, kedai makan, kilang produk makanan, tempat perniagaan dan yang seumpama dengannya, samada dalam negeri mahupun dari luar negeri yang berhasrat menggunakan Tanda Halal Negara Brunei Darussalam.

Matlamat:
Menjadi sebuah organisasi berwibawa yang mengawal permakanan halal di negara ini.

Fungsi:
Meningkatkan kesedaran orang ramai tentang makanan halal di negara ini.


Pejabat Menteri
Pejabat Timbalan Menteri
Pejabat Setiausaha Tetap
Pejabat Timbalan Setiausaha Tetap
Jabatan Pentadbiran
Jabatan Majlis Ugama Islam
Jabatan Hal Ehwal Syariah
Program Pengupayaan Asnaf Zakat
Jabatan Urusan Haji
Jabatan Hal Ehwal Masjid
Jabatan Pengajian Islam
Unit Perundangan Islam
Pusat Da'wah Islamiah
Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Belait
Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Tutong
Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Temburong
Bahagian Perhubungan Awam dan Antarabangsa
Bahagian Kemajuan Syiar Islam
Bahagian Dasar, Perancangan dan Penyelidikan
Bahagian Teknologi Maklumat
Bahagian Bangunan dan Pemeliharaan
Institut Tahfiz Al Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah
Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan
Bahagian Sumber Manusia
Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran

         

                  


        Jabatan Hal Ehwal Syariah
Maklumat ringkas berkaitan dengan Jabatan Hal Ehwal Syariah.
Bil.
1. SEJARAH PENUBUHAN JABATAN HAL EHWAL SYARIAH
2. MISI DAN TUGASAN UTAMA JABATAN
3. JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI JABATAN
4. BAHAGIAN KAWALAN MAKANAN HALAL
5. PROSEDUR MEMOHON PERMIT HALAL
6. PROSEDUR MEMOHON SIJIL HALAL
7. PROSEDUR MEMOHON PERMIT IMPORT HALAL
8. SENARAI RUMAH SEMBELIHAN
9. SENARAI RESTORAN YANG DIBERI SIJIL HALAL OLEH MUIB
10. ADUAN MASALAH RUMAHTANGGA
11. KURSUS PRA NIKAH
12. TAKLIMAT PERMOHONAN POLIGAMI
13. BAHAGIAN KAWALAN AKIDAH
14. KESALAHAN-KESALAH AKIDAH
15. AKTA MAJLIS UGAMA ISLAM DAN MAHKAMAH-MAHKAMAH KADI PENGGAL 77 PINDAAN 1984
16. KUMPULAN KEAGAMAAN YANG TELAH DIFATWAKAN DAN DIWARTAKAN SEBAGAI AJARAN SESAT