:

   B.Melayu | English | ﺏﺮﻋ  
29 Safar 1436 H | 22 Disember 2014 M


         

         

         
         

29 Safar 1436 H
22 Disember 2014 MMISI DAN TUGASAN UTAMA JABATAN

MISI JABATAN

Meningkatkan kesejahteraan hidup berugama kepada masyarakat melalui penghayatan ajaran Islam, pencegahan dan penguatkuasaan berdasarkan Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, hukum Syara' dan Undang-Undang.

TUGASAN UTAMA JABATAN HAL EHWAL SYAR'IAH

-Memastikan perkhidmatan berkualiti dan cemerlang
-Membendung kesalahan syariah berdasarkan siasah syar'iyyah
-Membendung jenayah syariah berdasarkan Undang-Undang yang berkaitan
-Memberikan bimbingan dan khidmat nasihat keluarga
-Memastikan umat Islam di negara ini berpegang dengan Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah
-Menjamin pemakanan dan barang gunaan di pasaran adalah halal dan suci


Pejabat Menteri
Pejabat Timbalan Menteri
Pejabat Setiausaha Tetap
Pejabat Timbalan Setiausaha Tetap
Jabatan Pentadbiran
Jabatan Majlis Ugama Islam
Jabatan Hal Ehwal Syariah
Program Pengupayaan Asnaf Zakat
Jabatan Urusan Haji
Jabatan Hal Ehwal Masjid
Jabatan Pengajian Islam
Unit Perundangan Islam
Pusat Da'wah Islamiah
Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Belait
Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Tutong
Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Temburong
Bahagian Perhubungan Awam dan Antarabangsa
Bahagian Kemajuan Syiar Islam
Bahagian Dasar, Perancangan dan Penyelidikan
Bahagian Teknologi Maklumat
Bahagian Bangunan dan Pemeliharaan
Institut Tahfiz Al Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah
Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan
Bahagian Sumber Manusia
Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran

         

                  


        Jabatan Hal Ehwal Syariah
Maklumat ringkas berkaitan dengan Jabatan Hal Ehwal Syariah.
Bil.
1. SEJARAH PENUBUHAN JABATAN HAL EHWAL SYARIAH
2. MISI DAN TUGASAN UTAMA JABATAN
3. JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI JABATAN
4. BAHAGIAN KAWALAN MAKANAN HALAL
5. PROSEDUR MEMOHON PERMIT HALAL
6. PROSEDUR MEMOHON SIJIL HALAL
7. PROSEDUR MEMOHON PERMIT IMPORT HALAL
8. SENARAI RUMAH SEMBELIHAN
9. SENARAI RESTORAN YANG DIBERI SIJIL HALAL OLEH MUIB
10. ADUAN MASALAH RUMAHTANGGA
11. KURSUS PRA NIKAH
12. TAKLIMAT PERMOHONAN POLIGAMI
13. BAHAGIAN KAWALAN AKIDAH
14. KESALAHAN-KESALAH AKIDAH
15. AKTA MAJLIS UGAMA ISLAM DAN MAHKAMAH-MAHKAMAH KADI PENGGAL 77 PINDAAN 1984
16. KUMPULAN KEAGAMAAN YANG TELAH DIFATWAKAN DAN DIWARTAKAN SEBAGAI AJARAN SESAT