:

   B.Melayu | English | ﺏﺮﻋ  
9 JamadilAwal 1436 H | 28 Februari 2015 M


         

         

         
         

9 JamadilAwal 1436 H
28 Februari 2015 MKUMPULAN KEAGAMAAN YANG TELAH DIFATWAKAN DAN DIWARTAKAN SEBAGAI AJARAN SESAT

1)AJARAN AGAMA BABIYYAH ATAU BAHA'IYYAH

Isi Ajaran
Mendakwa telah menerima wahyu dari Allah dalam kitab baru iaitu 'Al-Bayan
Menyatukan semua agama di dunia kepada satu agama iaitu Agama Bahai
Mendakwa sebagai Imam Mahdi Al Muntazar

Pengasas
Mirza Muhammad Ali dan Mirza Hussein Ali

Tarikh Fatwa
19hb Jamadilakhir 1390H
22hb Ogos 1970M

Tarikh Warta Pengharaman
09hb Jamadilawal 1399H
07hb April 1979M
(warta kerajaan negeri Brunei, Bil 10 Naskah XXIX)

2)AJARAN QADIANI

Isi Ajaran
Mengaku sebagai Nabi dan rasul
Mendakwa menerima wahyu dari Allah
Mendakwa Nabi Isa A.S dibangkitkan dari kuburnya dan berhijrah ke Kasymir
Mengubah dan memindah kedudukan ayat-ayat al Quran.
Mendakwa roh Nabi Isa A.S dan Nabi Muhammad S.A.W telah masuk ke dalam jasad pengasas.
Mendakwa orang yang menunaikan fardhu haji ke Makkah tanpa haji Qadiani adalah haji yang kosong dan kering
Memansuhkan kewajipan berjihad.

Pengasas
Mirza Ghulam Ahmad Qadiani

Tarikh Fatwa
19hb Jamadilakhir 1390H
22hb Ogos 1970M

Tarikh Warta Pengharaman
-

3)TAREKAT MUFARRIDIYAH

Isi Ajaran
Wujud Malaikat karanaz dan Karakaz
Mendakwa adanya petunjuk tertentu zikir diterima atau sebaliknya
Mendakwa bertawasulkan Karanaz dan Syeikh Makmun
Menentukan kubur wali-wali
Mengaku sebagai Imam Mahdi Al-Muntazar
Mendakwa Syeikh Makmun sebagai Jesus dan bapa segala manusia bagi orang yang tiada agama

Pengasas
Sheikh Muhammad bin Makmun

Tarikh Fatwa
14hb Jamadilakhir 1399H
12hb Mei 1979M

Tarikh Warta Pengharaman
-

4)AJARAN SILAT LINTAU

Isi Ajaran
Mendakwa Allah menjadikan manusia kerana Nabi Muhammad S.A.W
Mempercaya bahawa zat Allah telah merasuk ke dalan diri mereka ketika Takbiratul Ihram
Kiblat sembahyang ada empat menurut hakikat iaitu kiblat di Ka'abah, kiblat di tempat sembahyang, kiblat dalam diri dan kiblat dari Allah.

Pengasas
Ishak bin Hassan

Tarikh Fatwa
17hb Zulhijjah1400H
27hb Oktober 1980M

Tarikh Warta Pengharaman
-

5)JEMAAH AL ARQAM

Isi Ajaran
Mendakwa Syeikh Muhammad as Suhaimi tidak mati tetapi ghaib
Mendakwa Syeikh Muhammad as Suhaimi akan bangkit sebagai Imam Mahdi al Muntazar
Beramal dengan majlis Yaqazah yang didakwa kononya dihadiri oleh Rasulullah SAW dan para sahabat
Pengikut-pengikutnya boleh minta pertolongan kepada Syeikh Muhammad as Suhaimi dengan menyeru namanya

Pengasas
Ashari bin Muhammad

Tarikh Fatwa
-

Tarikh Warta Pengharaman
13hb Syaban 1411H
28hb Februari 1991M
(Akta Persatuan-persatuan , Penggal 66 di bawah Bab 9 (1), Dalam Warta Kerajaan Bil:190)

Majlis Ugama Islam mengharamkan Ajaran jemaah Al-Arqam pada 12hb Januari 1991 bersamaan dengan 26hb Jamadilakhir 1411

Pengharaman dititahkan oleh KBDYMM Paduka Seri baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam pada 12hb Februari, 1991


6)AJARAN TAREKAT ILMU MAKRIFAT ABD RAZAK BIN MUHAMMAD

Isi Ajaran
Mendakwa berupaya menghadirkan roh
Penjelmaan Zat Allah dalam jasad Rasullullah
Mengaku sebagai wali Allah dan berjumpa Nabi

Pengasas
Abd Razak bin Hj Muhammad

Tarikh Fatwa
14hb Jamadilakhir 1399H
12hb Mei 1979M

10hb Sya'ban 1414H
22hb Januari, 1884H

Tarikh Warta Pengharaman
15hb Jamadilakhir 1423H
24hb ogos 2002M
(Warta Kerajaan bahagian IV, Naskhah LII Bil: 18 Akta Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi penggal 77, di Bawah Bab 42)


7)AJARAN SAIHONI TASIPAN

Isi Ajaran
Mendakwa Berupaya menghadirkan roh
Mendakwa tahu bila pintu langit terbuka
Mendakwa mengetahui wali Allah
Mendakwa mengetahui perkara ghaib

Pengasas
Saihoni bin Tasipan

Tarikh Fatwa
15hb Sya'ban 1422H
01hb November 2001M

Tarikh Warta Pengharaman
15hb Jamadilakhir 1423H
24hb ogos 2002M
(Warta Kerajaan bahagian IV, Naskhah LII Bil: 18 Akta Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi penggal 77, di Bawah Bab 42)

8)PERSAUDARAAN ILMU DALAM AL MA'UNAH MALAYSIA

Isi Ajaran
Tangkal dan Azimat
Perbomohan
Menggunakan kuasa ghaib

Pengasas
Mohd Amin bin Razali

Tarikh Fatwa
15hb Sya'ban 1422H
01hb November 2001M

Tarikh Warta Pengharaman
15hb Jamadilakhir 1423H
24hb ogos 2002M
(Warta Kerajaan bahagian IV, Naskhah LII Bil: 18 Akta Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi penggal 77, di Bawah Bab 42)


Pejabat Menteri
Pejabat Timbalan Menteri
Pejabat Setiausaha Tetap
Pejabat Timbalan Setiausaha Tetap
Jabatan Pentadbiran
Jabatan Majlis Ugama Islam
Jabatan Hal Ehwal Syariah
Program Pengupayaan Asnaf Zakat
Jabatan Urusan Haji
Jabatan Hal Ehwal Masjid
Jabatan Pengajian Islam
Unit Perundangan Islam
Pusat Da'wah Islamiah
Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Belait
Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Tutong
Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Temburong
Bahagian Perhubungan Awam dan Antarabangsa
Bahagian Kemajuan Syiar Islam
Bahagian Dasar, Perancangan dan Penyelidikan
Bahagian Teknologi Maklumat
Bahagian Bangunan dan Pemeliharaan
Institut Tahfiz Al Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah
Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan
Bahagian Sumber Manusia
Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran

         

                  


        Jabatan Hal Ehwal Syariah
Maklumat ringkas berkaitan dengan Jabatan Hal Ehwal Syariah.
Bil.
1. SEJARAH PENUBUHAN JABATAN HAL EHWAL SYARIAH
2. MISI DAN TUGASAN UTAMA JABATAN
3. JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI JABATAN
4. BAHAGIAN KAWALAN MAKANAN HALAL
5. PROSEDUR MEMOHON PERMIT HALAL
6. PROSEDUR MEMOHON SIJIL HALAL
7. PROSEDUR MEMOHON PERMIT IMPORT HALAL
8. SENARAI RUMAH SEMBELIHAN
9. SENARAI RESTORAN YANG DIBERI SIJIL HALAL OLEH MUIB
10. ADUAN MASALAH RUMAHTANGGA
11. KURSUS PRA NIKAH
12. TAKLIMAT PERMOHONAN POLIGAMI
13. BAHAGIAN KAWALAN AKIDAH
14. KESALAHAN-KESALAH AKIDAH
15. AKTA MAJLIS UGAMA ISLAM DAN MAHKAMAH-MAHKAMAH KADI PENGGAL 77 PINDAAN 1984
16. KUMPULAN KEAGAMAAN YANG TELAH DIFATWAKAN DAN DIWARTAKAN SEBAGAI AJARAN SESAT