:

   B.Melayu | English | ﺏﺮﻋ  
8 Muharram 1436 H | 1 November 2014 M


         

         

         
         

8 Muharram 1436 H
1 November 2014 MTAKLIMAT PERMOHONAN POLIGAMI

Antara fungsi Bahagian Khidmat Nasihat Keluarga adalah memberikan taklimat poligami dan ianya adalah dimestikan bagi mereka yang berhasrat untuk mengamalkan perkahwinan poligami di Negara Brunei Darussalam sebelum permohonan mereka dihadapkan ke Mahkamah Syariah. Orang ramai yang berhasrat untuk mengikuti taklimat poligami adalah dimestikan mengambil borang permohonan mereka sendiri.

TEMPAT DAN MASA
Borang Permohonan Taklimat Poligami boleh didapati

Tempat

Waktu Perkhidmatan

Bahagian Khidmat Nasihat Keluarga,
Lantai Bawah,
Jabatan Hal Ehwal Syariah,
Kementerian Hal Ehwal Ugama (lama)
Bandar Seri begawan,
Brunei Darussalam

Setiap hari Isnin, Khamis & Sabtu
8.30pagi-11.30pagi
2.00-4.00petang

Bahagian Khidmat Nasihat keluarga,
Pejabat Hal Ehwal Ugama,
Daerah Belait.

Setiap Hari Isnin- Khamis & hari Sabtu 7.45 -12.00 tengahari
01.45petang-04.00petang

Bahagian Khidmat Nasihat keluarga,
Pejabat Hal Ehwal Ugama,
Daerah Tutong.

Setiap Hari Isnin-Hari Khamis & hari Sabtu
7.45-12.00 tengahari
01.45 ptg-04.00ptg

Bahagian Khidmat Nasihat Keluarga
PWD 175, Bangunan Jabatan Hal Ehwal Syariah,
Pejabat Hal Ehwal Ugama,
Daerah Temburong.

Setiap Hari Isnin-Hari Khamis & hari Sabtu
7.45pagi-2.00tghari
01.45ptg-04.00ptg

BAGAIMANA?

Pemohon hendaklah melengkapkan borang permohonan mereka dan menghadapkannya sendiri (tidak boleh berwakil) ke Bahagian Khidmat Nasihat Keluarga dengan menyertakan dokumen-dokumen berikut:

Salinan Pengenalan/Kad Pintar isteri/isteri-isteri dan bakal isteri pemohon
Salinan Sijil/Sijil-sijil Nikah pemohon
Penyata pendapatan/slip gaji (payslip)pemohon yang terkini bagi tujuan butiran pendapatan pemohon
Surat tunjuk sebab yang menyatakan alasan pemohon beristeri lebih daripada seorang isteri.

Salinan Pengenalan/Kad Pintar pemohon (suami)

PROSES:

Setiap permohonan yang lengkap akan dikendalikan oleh Pegawai Penasihat sepertimana yang ditetapkan oleh Ketua Bahagian Khidmat Nasihat Keluarga.

Setiap permohonan yang lengkap akan dikendalikan oleh Pegawai Penasihat sepertimana yang ditetapkan oleh Ketua Bahagian Khidmat Nasihat Keluarga.

Pemohon, isteri/isteri-isteri, dan bakal isteri pemohon akan dipanggil oleh Pegawai Penasihat yang ditugaskan untuk diberikan Taklimat Khas mengenai Perkahwinan Poligami.

Setelah selesai memberikan taklimat kepada yang pihak-pihak berkenaan Pegawai Penasihat akan menyediakan laporan hasil perjumpaan dan dihadapkan kepada Ketua Bahagian Khidmat Nasihat Keluarga bagi proses peringkat mahkamah.

Pemohon yang telah selesai diberikan taklimat poligami bolehlah mengambil Borang Permohonan Poligami di alamat berikut:

Bahagian Mahkamah,
Mahkamah Rendah Syariah,
Jabatan Kehakiman Negara,
Bandar Seri Begawan,
Negara Brunei Darussalam

Surah An-Nisaa:

"...Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengahwininya), maka kahwinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka kahwini seorang saja.

Hadis Nabi S.A.W:

"...Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu dari Nabi salallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Sesiapa yang baginya dua orang isteri, maka ia cenderung kepada salah seorang daripada mereka dan tidak cenderung kepada yang seorang lagi, akan datang pada hari qiamat nanti dalam keadaan cenderung sebelah."


Pejabat Menteri
Pejabat Timbalan Menteri
Pejabat Setiausaha Tetap
Pejabat Timbalan Setiausaha Tetap
Jabatan Pentadbiran
Jabatan Majlis Ugama Islam
Jabatan Hal Ehwal Syariah
Program Pengupayaan Asnaf Zakat
Jabatan Urusan Haji
Jabatan Hal Ehwal Masjid
Jabatan Pengajian Islam
Unit Perundangan Islam
Pusat Da'wah Islamiah
Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Belait
Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Tutong
Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Temburong
Bahagian Perhubungan Awam dan Antarabangsa
Bahagian Kemajuan Syiar Islam
Bahagian Dasar, Perancangan dan Penyelidikan
Bahagian Teknologi Maklumat
Bahagian Bangunan dan Pemeliharaan
Institut Tahfiz Al Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah
Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan
Bahagian Sumber Manusia
Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran

         

                  


        Jabatan Hal Ehwal Syariah
Maklumat ringkas berkaitan dengan Jabatan Hal Ehwal Syariah.
Bil.
1. SEJARAH PENUBUHAN JABATAN HAL EHWAL SYARIAH
2. MISI DAN TUGASAN UTAMA JABATAN
3. JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI JABATAN
4. BAHAGIAN KAWALAN MAKANAN HALAL
5. PROSEDUR MEMOHON PERMIT HALAL
6. PROSEDUR MEMOHON SIJIL HALAL
7. PROSEDUR MEMOHON PERMIT IMPORT HALAL
8. SENARAI RUMAH SEMBELIHAN
9. SENARAI RESTORAN YANG DIBERI SIJIL HALAL OLEH MUIB
10. ADUAN MASALAH RUMAHTANGGA
11. KURSUS PRA NIKAH
12. TAKLIMAT PERMOHONAN POLIGAMI
13. BAHAGIAN KAWALAN AKIDAH
14. KESALAHAN-KESALAH AKIDAH
15. AKTA MAJLIS UGAMA ISLAM DAN MAHKAMAH-MAHKAMAH KADI PENGGAL 77 PINDAAN 1984
16. KUMPULAN KEAGAMAAN YANG TELAH DIFATWAKAN DAN DIWARTAKAN SEBAGAI AJARAN SESAT