:

   B.Melayu | English | ﺏﺮﻋ  
24 Zulkaedah 1435 H | 19 September 2014 M


         

         

         
         

24 Zulkaedah 1435 H
19 September 2014 MKESALAHAN-KESALAH AKIDAH

-Ajaran Sesat / Ajaran Yang Menyeleweng Dari Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah
-Penyelewengan Akidah
-Pengubatan Tradisional Yang Bertentangan Dengan Ugama Islam
-Pemujaan Terhadap Objek dan Makhluk
-Kepercayaan / Pegangan Yang Bersalahan Dengan Akidah Ahli Sunnah Wal Jama'ah
-Penghinaan Terhadap Agama Islam

KRITERIA-KRITERIA AJARAN SESAT

-Mengaku diri atau gurunya sebagai Nabi atau wakilnya dan mendakwa menerima wahyu.
-Mengaku diri atau gurunya sebagai Imam al Mahdi.
-Mendakwa pengikut-pengikut ajaran / tarikatnya sahaja yang dijamin masuk syurga.
-Mempercayai bahawa gurunya boleh menebus dosa dengan wang.
-Mempercayai bahawa orang yang telah mati boleh memberi pertolongan apabila diseru namanya.
-Memohon kepada benda-benda tertentu seperti batu, cincin dan sebagainya untuk sampai kepada Tuhan.
-Melakukan penyerahan rohani dan jasmani kepada guru melalui Nikah Batin.
-Mengaku Allah menjelma di dalam diri.
-Memansuhkan syari'at Islam seperti sembahyang, puasa, haji dan membuat syari'at baru @ menganggap bila sampai kepada hakikat maka tidak perlu lagi syariat.
-Mendakwa bahawa ibadat Haji tidak semestinya ditunaikandi Mekkah tetapi boleh ditunaikan di tempat-tempat lain.

ANCAMAN AJARAN SESAT

-Meluasnya kesesatan dari segi aqidah dan penyelewengan .
-Berlakunya keretakkan dalam keluarga.
-Timbulnya berbagai-bagai keganasan di dalam masyarakat.
-Meluasnya perpecahan dalam masyarakat Islam.

HOTLINE

8980055, 8980311, 8988890 (24 jam)
2243399 (Waktu Pejabat)
3334347 (Daerah Belait)
4221756 (Daerah Tutong)
5222034 (Daerah Temburong)

Alamat Pejabat:
Bahagian Kawalan Aqidah,
Jabatan Hal Ehwal Syariah,
Kementerian Hal Ehwal Ugama, (Bangunan Lama)
Jln Elizabeth BS3510,
Negara Brunei Darussalam.
Emel: bka_
jhes@hotmail.com


Pejabat Menteri
Pejabat Timbalan Menteri
Pejabat Setiausaha Tetap
Pejabat Timbalan Setiausaha Tetap
Jabatan Pentadbiran
Jabatan Majlis Ugama Islam
Jabatan Hal Ehwal Syariah
Program Pengupayaan Asnaf Zakat
Jabatan Urusan Haji
Jabatan Hal Ehwal Masjid
Jabatan Pengajian Islam
Unit Perundangan Islam
Pusat Da'wah Islamiah
Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Belait
Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Tutong
Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Temburong
Bahagian Perhubungan Awam dan Antarabangsa
Bahagian Kemajuan Syiar Islam
Bahagian Dasar, Perancangan dan Penyelidikan
Bahagian Teknologi Maklumat
Bahagian Bangunan dan Pemeliharaan
Institut Tahfiz Al Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah
Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan
Bahagian Sumber Manusia
Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran

         

                  


        Jabatan Hal Ehwal Syariah
Maklumat ringkas berkaitan dengan Jabatan Hal Ehwal Syariah.
Bil.
1. SEJARAH PENUBUHAN JABATAN HAL EHWAL SYARIAH
2. MISI DAN TUGASAN UTAMA JABATAN
3. JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI JABATAN
4. BAHAGIAN KAWALAN MAKANAN HALAL
5. PROSEDUR MEMOHON PERMIT HALAL
6. PROSEDUR MEMOHON SIJIL HALAL
7. PROSEDUR MEMOHON PERMIT IMPORT HALAL
8. SENARAI RUMAH SEMBELIHAN
9. SENARAI RESTORAN YANG DIBERI SIJIL HALAL OLEH MUIB
10. ADUAN MASALAH RUMAHTANGGA
11. KURSUS PRA NIKAH
12. TAKLIMAT PERMOHONAN POLIGAMI
13. BAHAGIAN KAWALAN AKIDAH
14. KESALAHAN-KESALAH AKIDAH
15. AKTA MAJLIS UGAMA ISLAM DAN MAHKAMAH-MAHKAMAH KADI PENGGAL 77 PINDAAN 1984
16. KUMPULAN KEAGAMAAN YANG TELAH DIFATWAKAN DAN DIWARTAKAN SEBAGAI AJARAN SESAT