:

   B.Melayu | English | ﺏﺮﻋ  
30 Muharram 1436 H | 23 November 2014 M


         

         

         
         

30 Muharram 1436 H
23 November 2014 MKURSUS PRA NIKAH

Kursus Kefahaman Keluarga Pra Nikah dibukakan kepada orang ramai yang memerlukannya, khususnya,pasangan yang akan/baru sahaja bernikah, melalui Bahagian Khidmat Nasihat Keluarga.

Tempat dan Masa

Pemohon yang berhasrat untuk mengikuti Kursus Kefahaman Keluarga (Pra-Nikah)dikehendaki mendaftar di Bahagian Khidmat Nasihat Keluarga, Jabatan Hal Ehwal Syariah seperti Alamat dan masa di bawah ini:

TEMPAT

HARI DAN WAKTU

Aras Bawah (Ground Floor), Bangunan Kementerian Hal Ehwal Ugama (Lama), Jalan Elizabeth II, Bandar Seri Begawan.

Pendaftaran:
Setiap hari Isnin, Khamis & Sabtu
Jam8.30pagi-11.30pagi
2.00ptg-4.00 ptg

Bahagian Khidmat Nasihat keluarga,
Pejabat Hal Ehwal Ugama,
Daerah Belait.

Pendaftaran:
Setiap hari Isnin-Kamis & hari Sabtu
Jam7.45pagi-12.00tghari
1.45ptg-4.15 ptg

Bahagian Khidmat Nasihat keluarga,
Pejabat Hal Ehwal Ugama,
Daerah Tutong.

Pendaftaran:
Setiap hari Isnin-Kamis & hari Sabtu
Jam7.45pagi-12.00 tghari
1.45 ptg-4.15 ptg

PWD 175, Bangunan Jabatan Hal Ehwal Syariah,
Pejabat Hal Ehwal Ugama,
Daerah Temburong.

Pendaftaran:
Setiap hari Isnin-Kamis&hari Sabtu
Jam7.45pagi-12.00tghari
1.30ptg-4.30 petang

JADUAL KURSUS KEFAHAM KELUARGA PRA NIKAH:

MASA

HARI

PESERTA

08.30 pagi hingga 11.30 pagi

Selasa

Rabu

Lelaki

Perempuan

Kelayakan

Pemohon Kursus Kefahaman Keluarga (Pra Nikah) dikehendaki memenuhi ciri-ciri berikut:

-Pemohon/pasangan menetap/berasal dari Daerah tempat permohonan didaftarkan.
-Pemohon/pasangan berasal dari luar Negara perlu menyertakan Surat Kebenaran Menghadiri Kursus Pra Nikah di Negara Brunei Darussalam daripada pihak berkenaan negara asal mereka atau memadai daripada Pejabat perwakilan Kedutaan negara mereka (sekiranya Terdapat di Negara Brunei Darussalam).
-Pemohon/pasangan yang berasal dari daerah berlainan daripada tempat pendaftaran dibuat perlu menyertakan Surat Kebenaran untuk mengikuti Kursus Pra Nikah di luar daerah dari pihak berkenaan daerah asal mereka yang ditujukan kepada Ketua Bahagian Khidmat Nasihat Keluarga semasa membuat permohonan.

PROSEDUR PENDAFTARAN KURSUS PRA NIKAH

  • Pemohon/pasangan yang ingin mendapatkan Borang Permohonan Kursus Pra Nikah perlu menunjukkan resit asal pembayaran pendaftaran nikah dari Mahkamah Syariah.

  • Pemohon/pasangan perlu melengkapkan borang permohonan kursus mereka dan menghadapkannya ke Bahagian Khidmat Nasihat keluarga untuk proses pendaftaran.

  • Pemohon/pasangan yang ingin mengikuti kursus di luar daerah tempat asal mereka hendaklah membawa bersama Surat Kebenaran untuk mengikuti Kursus Pra Nikah di luar daerah dari pihak berkenaan daerah asal mereka yang ditujukan kepada Ketua Bahagian Khidmat Nasihat Keluarga semasa membuat pendaftaran.

  • Pemohon/pasangan yang telah selesai mendaftarkan kursus mereka akan diberikan borang khas untuk kegunaan pendaftaran kehadiran pada setiap kali mereka menghadiri Kursus kefahaman Keluarga (Pra Nikah). Pemohon/pasangan hendaklah memastikan borang tersebut dicop dan ditandatangani oleh pegawai bertugas di pintu masuk dewan tempat kursus diadakan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Borang tersebut adalah bagi kegunaan peserta kursus mengambil Sijil Nikah mereka di Mahkamah Syariah.

PERHATIAN

Setiap pemohon/pasangan yang membuat pendaftaran Kursus kefahaman Keluarga Pra Nikah dikenakan bayaran sebanyak $4.50 sen sahaja bagi pembayaran berikut:

Buku Panduan Kursus Pra Nikah berharga $4.00 senaskah.

Fail plastik berharga $0.50 sen.

TALIAN

Tempat

Talian

Bahagian Khidmat Nasihat Keluarga Brunei & Muara

242570/2241267 ext 253

Bahagian Khidmat Nasihat Keluarga Belait

3334347 ext 16/17

Bahagian Khidmat Nasihat Keluarga Tutong

4221486 ext 29/30

Bahagian Khidmat Nasihat Keluarga Temburong

5221385


Pejabat Menteri
Pejabat Timbalan Menteri
Pejabat Setiausaha Tetap
Pejabat Timbalan Setiausaha Tetap
Jabatan Pentadbiran
Jabatan Majlis Ugama Islam
Jabatan Hal Ehwal Syariah
Program Pengupayaan Asnaf Zakat
Jabatan Urusan Haji
Jabatan Hal Ehwal Masjid
Jabatan Pengajian Islam
Unit Perundangan Islam
Pusat Da'wah Islamiah
Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Belait
Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Tutong
Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Temburong
Bahagian Perhubungan Awam dan Antarabangsa
Bahagian Kemajuan Syiar Islam
Bahagian Dasar, Perancangan dan Penyelidikan
Bahagian Teknologi Maklumat
Bahagian Bangunan dan Pemeliharaan
Institut Tahfiz Al Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah
Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan
Bahagian Sumber Manusia
Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran

         

                  


        Jabatan Hal Ehwal Syariah
PROSEDUR MEMOHON PERMIT IMPORT HALAL