:

   B.Melayu | English | ﺏﺮﻋ  
5 Syawal 1435 H | 2 Ogos 2014 M


         

         

         
         

5 Syawal 1435 H
2 Ogos 2014 MPROSEDUR MEMOHON PERMIT HALAL

Mana-mana orang yang berhasrat mendapatkan Permit Halal bagi Tempat Perniagaan dan Produk-Produk Makanan, hendaklah mengisikan borang permohonan yag boleh didapati di Bahagian Urusetia Bahagian Kawalan Makanan Halal [BKMH] dengan menyertakan salinan-Salinan berikut;

Pemeriksaan Ke Tempat Perniagaan

 1. Salinan Lesen Perniagaan
 2. Salinan Sijil Pendaftaran Perniagaan;
 3. Salinan Kad Pengenalan Pemilik dan Penyelia Makanan Halal;
 4. Salinan Plan Tempat Perniagaan;
 5. Lain-Lain Salinan Dokumen yang berkenaan seperti HACCP, GMP, ISO dan lain-lain Proses dan Prosedur Pengeluaran
 6. Dua (2) keeping gambar berukuran passport Pemilik dan Penyelia Makanan Halal Tempat Perniagaan.

Borang
Borang yang telah lengkap diisikan hendaklah dihantar ke BKMH bagi penelitian sebelum dihadapkan kepada Jawatankuasa Pemeriksaan, Jawatankuasa Pemeriksaan jika berpuas hati akan mengarahkan pemeriksa-pemeriksa melakukan pemeriksaan ke tempat perniagaan yang dipohonkan.

Ujian Lisan Bagi Penyelia Makanan Halal
Penyelia Makanan Halal akan di uji secara lisan oleh pegawai-pegawai BKMH & Pegawai Teknikal
Jika Lulus Ujian Lisan, Penyelia Makanan Halal akan diuji secara bertulis. Jika Lulus ujian bertulis
Penyelia Makanan Halal akan diberi Tauliah oleh Setiausaha Majlis Ugama Islam Brunei.

Pemeriksaan Ke Tempat Perniagaan
Pegawai Pemeriksa akan memeriksa segala dokumentasi Tempat Perniagaan
Pemeriksaan khusus hanya kepada makanan untuk tujuan perdagangan
Pemeriksaan secara menyeluruh proses setiap jenis produk seperti bahan mentah,cara pemprosesan,
pengendalian dan pengedaran produk.
Pemeriksaan Peralatan, Perkakasan, Mesin dan Bahan Bantuan Pemprosesan
Pemeriksaan tempat penyimpanan, tempat peragaan dan tempat penyajian produk
Pemeriksaan Kebersihan, Sanitasi dan Keselamatan Makanan
Pemeriksaan Pembungkusan, Pelabelan, bilik sejuk, pengangkutan dan sebagainya.
Mengambil sample bahan yang diragukan
Mengambil gambar bahan-bahan, tempat dan peralatan yang berkaitan.
Meneliti dan mengambil invois pembelian barang yang diragui.

Cara-Cara Pengambilan Sample

 • Hanya Bahan yang diragui kehalalannya sahaja perlu diambil sample.
 • Sebelum pengambilan sample pemilik atau Penyelia Makanan Halal hendaklah diberitahu.
 • Borang Kebenaran hendaklah diisikan dan di Tanda Tangani oleh Pemilik atau Penyelia
  Makanan Halal Tempat Perniagaan tersebut.
 • Mengambil sekurang-kurangnya tiga sample bahan yang diragui kehalalannya itu. Dari stor atau batch yang sama
 • Lak (Seal) sample sehingga tindakan pemeriksaan selesai dilaksanakan.
 • Simpan sample jenis frozen ke dalam cool box dengan menyimpan ice cube diatasnya,
 • Pastikan dengan suhu -18 C, sementara bagi sample chill pastikan suhunya 4 C.
 • Sample dari bahan kering bolehlah disimpan dalam kit box bagi mengelakan pencemaran.
 • Tingalkan satu sample yang dilak (seal) untuk simpanan syarikat, sample kedua hantar ke maklmal (isikan borang untuk penghantaran ke Makmal), dan sample ketiga di simpan di BKMH.

  Laporan Pegawai

  Ketua Pegawai Pemeriksa akan membuat laporan secara bertulis kepada Jawatankuasa Pemeriksaan.
  Jawatankuasa Pemeriksaan akan mengadakan mesyuarat bagi menimbangkan permohonan tersebut, dan akan menghadapkan kepada Majlis Ugama Islam Brunei.

  Mesyuarat Majlis Ugama Islam Brunei.
  Majlis Ugama Islam Brunei akan mengadakan mesyuarat bagi meneliti dan menimbangkan laporan tersebut, jika disokong Permit akan dikeluarkan kepada Tempat Perniagaan berkenaan.

  Waktu Pembayaran

 • Hari

  Waktu

  Isnin-Khamis

  8:00 pagi 11:30 pagi
  1:30 ptg 2:30 ptg

  Sabtu

  8:00 pagi 10:30 pagi


  Bayaran

  Sijil Halal: $50 bagi setiap produk
  Tempat Membayar: Majlis Ugama Islam Brunei.

  Pengeluaran Sijil Halal
  Permit Halal hanya akan dikeluarkan:

  • Setelah pemohon membayar bayaran Permit Halal
  • Setelah pemohon membayar bayaran yang dikenakan keatas penganalisaan sample sebagaimana yang ditetapkan oleh Makmal Saintifik, Kementerian Kesihatan atau Makmal Kementerian Perindustrian.

  Tekad Pemedulian Orang Ramai (TPOR)
  Proses Pengeluaran Permit Halal

  Perkhidmatan

  Hari

  Borang BKMH

  1 hari

  Menjalankan ujian lisan

  2 hari

  Menjalankan Ujian Bertulis

  2 hari

  Mengeluarkan Sijil Halal

  2 hari


  Proses Permohonan Permit Halal

  Perkhidmatan

  Hari

  Pemeriksaan Tempat Perniagaan

  2 hari

  Penganalisaan bahan meragukan

  14 hari


  Alamat

  Alamat

  Talian

  Tkt 2, Jalan Elizabeth IIKementerian Hal Ehwal Ugama (Lama) BS 3510
  Bandar SeriBegawan
  Negara Brunei Darussalam

  (673)2242570 ext:106,107,115,158,163,164
  Fax:(673)2223106

  Pejabat Hal Ehwal Ugama Belait

  (673)3334347

  Pejabat Hal Ehwal Ugama Tutong

  (673) 4221487
  Fax:(673)4221028

  Pejabat Hal Ehwal Ugama Temburong

  (673)5222034


 • Pejabat Menteri
  Pejabat Timbalan Menteri
  Pejabat Setiausaha Tetap
  Pejabat Timbalan Setiausaha Tetap
  Jabatan Pentadbiran
  Jabatan Majlis Ugama Islam
  Jabatan Hal Ehwal Syariah
  Program Pengupayaan Asnaf Zakat
  Jabatan Urusan Haji
  Jabatan Hal Ehwal Masjid
  Jabatan Pengajian Islam
  Unit Perundangan Islam
  Pusat Da'wah Islamiah
  Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Belait
  Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Tutong
  Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Temburong
  Bahagian Perhubungan Awam dan Antarabangsa
  Bahagian Kemajuan Syiar Islam
  Bahagian Dasar, Perancangan dan Penyelidikan
  Bahagian Teknologi Maklumat
  Bahagian Bangunan dan Pemeliharaan
  Institut Tahfiz Al Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah
  Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan
  Bahagian Sumber Manusia
  Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran

           

                      


          Jabatan Hal Ehwal Syariah
  PROSEDUR MEMOHON PERMIT IMPORT HALAL