Carian :

27 Zulkaedah 1435 H | 22 September 2014 M


         Daftar Masuk
Daftar Masuk
Daftar Sekarang
Masalah Daftar Masuk

         Bersama
YB Menteri
Yang Berhormat Pengiran Dato Seri Setia Dr. Haji Mohammad bin Pengiran Haji Abdul Rahman
YM Timbalan Menteri
Yang Mulia Pengiran Dato Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar
YM Setiausaha Tetap
Yang Mulia Dato Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yussof
YM Setiausaha Tetap
Yang Mulia Awang Haji Mohammad 'Abdoh bin Dato Seri Setia Haji Abd Salam
YM Timbalan Setiausaha Tetap
Yang Mulia Awang Haji Harun bin Haji Junid

         Jabatan-Jabatan




         Aplikasi
Waktu Sembahyang

27 Zulkaedah 1435 H
22 September 2014 M

Peringatan : Waktu-waktu sembahyang bagi Daerah Tutong ditambah 1 minit dan Daerah Belait ditambah 3 minit
Jadual Waktu Sembahyang
Petikan Al-Quran & Hadith

Tiga Golongan Manusia Tidak Masuk Syurga Selama-Lamanya
Diriwayatkan oleh al-Imam al-Hakim daripada Abdullah bin Umar radhiallahu 'anhu, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada tiga golongan manusia yang tidak akan masuk syurga selama-lamanya: Pertama orang yang menderhaka kepada kedua ibu bapanya, kedua suami yang dayus atau orang yang tidak memiliki rasa cemburu dan maruah diri dan kaum wanita yang cuba menyerupai kaum lelaki".
Doa-doa Pilihan
Salawat
Kalendar Islam, Penukaran tarikh Masehi ke Hijrah/Hijrah ke Masehi & Fadhilat bulan-bulan Islam
Multimedia Islam
Forum Islam

         KUPU SB





         Projek E-Kerajaan



         Pautan Facebook


        Aplikasi >> Kalendar Islam
Kalendar Islam
Tarikh Hijrah merupakan satu kalendar Islam. Kalendar Hijrah ini bermula pada waktu Nabi Muhammad berhijrah dari Makkah ke Madinah. Aplikasi ini dapat membantu untuk menukarkan tarikh sama ada daripada tarikh Masehi ke tarikh Hijrah atau sebaliknya.
Pilih Bulan dan Tahun untuk capaian tarikh kalendar yang lain :   


Penukaran Tarikh
Sila masukkan tarikh Hari, Bulan dan juga Tahun dan pilih pilihan penukaran tarikh. (Masehi ke Hijrah or Hijrah ke Masehi).
Cetak Kalendar
Fadhilat Bulan-Bulan Islam :
1 Muharram
2 Safar
3 Rabiul Awal
4 Rabiul Akhir
5 Jamadil Awal
6 Jamadil Akhir
7 Rejab
8 Syaaban
9 Ramadhan
10 Syawal
11 Zulkaedah
12 Zulhijjah